ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2017 | އަންގާރަ 00:10
އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ވީއޭއެމް
ވޮލީ
ސާދަ އަހަރުންދަށާއި ނަވާރަ އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހުމަދިއްޔާ އަދި ތާޖުއްދީނަށް
19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން އަހުމަދިއްޔާ އަށް
14 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީނަށް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ހޯދިއިރު، އަންހެން ޑިވިޝަންގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހްމަދިއްޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހޯދައިފި އެވެ.

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓްގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތާޖުއްދީން ހޯދީ މުހްޔިއްދީން ސްކޫލާ ވާދަކޮށް 3 ސެޓު 2 ސެޓުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 22-25 އިން ކާމިޔާބުކުރީ މުހްޔިއްދޫން ސްކޫލުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތާޖުއްދީނުން ވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު މެޗުގެ ދެވަނަ ސެޓާއި ތިންވަނަ ސެޓު 25-18 އަދި 26-24 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަވެގެންދިޔައީ ހަތަރުވަނަ ސެޓު މުހްޔިއްދީން ސްކޫލުން ކާމިޔާބުކުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ 25-18 އިން މި ސެޓު ކާމިޔާބުކޮށް ފަސްވަނަ ސެޓަކަށް މެޗު ގެންގޮސްފަ އެވެ. އެހެން ކަމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު މި ސެޓުގައި ތާޖުއްދީނުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމަކަށްފަހު 15-8 އިން މި ސެޓު ކާމިޔާބުކޮށް މި އުމުރުފުރާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފަ އެވެ.

މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގެ އަހުމަދު ނާއިލް މުހައްމަދެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ނަވާރަ އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަހުމަދިއްޔާ ހޯދީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) އާ ވާދަކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ 3 ސެޓް އަހްމަދިއްޔާ އިން ކާމިޔާބުކުރީ ފަސޭހަކަމާއެކު 25-12، 25-15 އަދި 25-11 އިންނެވެ. ފައިނަލް މެޗްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އަޙްމަދިއްޔާ ސްކޫލްގެ އައިމިނަތު ޝަހާ ޝާމިން އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ކުޅުން ނިމުމުން ކަމަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް