އާދީއްތަ 12 ޖުލައި 2020
12 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ

ޒާތީ މަސްލަހަތު އިސްނުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ފުލުހުންނަށް ގޮވާލައިފި

  • ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މުއައްސަސާގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓާ ބަޔަކަށްވެސް ފުލުހުން ވާންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 09:52 | 2,712

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އާއި ސީޕީ ހަމީދު - ހޯމް މިނިސްޓްރީ

އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަސްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަސްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝަރަފްގެ ނިޝާނާއި ކުލަ ދިނުމަށް އިސްކަންދަރުކޮށީ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންނާ މުހާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ތެރެއިން ކުރިއަރައި ދާންވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރާ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓާ ބަޔަކަށްވެސް ފުލުހުން ވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިން ހާއްސަކޮށް ޕްރޮމޯޝަން ލިބުނު ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ މުހިއްމު ދެކަމެއް އެބައޮތްކަމަށެވެ. އެއީ ތިމާގެ އެދުމާއި މަސްލަހަތަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމާއި މަސްލަހަތު އިސްކުރުމާއި، މުއައްސަސާގެ އިތުބާރު ހޯދާ ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ.

ތިމާގެ އަމިއްލަ އެދުމާ މަޞްލަހަތަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރާށޭ. ދެވަނަކަމަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް މިވަގުތަށް ވަރަށް މުޙިއްމުކަމެއް. އަޅުގަނޑުހިތުން ކޮންމެ މަދަނީ ތަހުޒީބު މުޖުތަމައެއްގައި އެންމެ މުޙިއްމު އެއްސިފައަކީ އެބައެއްގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ކަށަވަރުކުރަން އޮންނަ މުއައްސަސާއާމެދުގައި އިތުބާރު ޔަޤީންކުރުން. އާދެ އެހެންކަމުން މިމުއައްސަސާގެ ކަރާމާތާއި، މުއައްސަސާގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ދަމަހައްޓަން ތިއްބެވީ ތިޔަބޭފުޅުން.

~ އިމްރާން އަބްދުﷲ ~ ހޯމް މިނިސްޓަރު ~

ހޯމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މުއައްސަސާތައް ހިނގަނީ ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލްމާލުން، ރައްޔިތުން ކުރާ މަސައްކަތުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކޮންމެ މުއައްސަސާއެއްގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއި، ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އުއްމީދު ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުން އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަން ކަމާއި، ސުލްހަ މަސްލަސްކަމާއި، ހަމަޖެހުންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީީ، ރައްޔިތުން އެދެނީ އެމީހުންނަށް ދަތިވެ އުނދަގޫވާ ވަގުތު، ކަމެއް ބޮޑުވާ ވަގުތު އެކަމުން ސަލާމަތްވާނެ މަގުތަކަށް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.