ބުރާސްފަތި 21 ނޮވެންބަރު 2019
08 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 24
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - ޗެނަލް ތޭރަ

ޖިންސީފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ޗެނަލް 13ގެ ނޫސްވެރިއެއް ޕޮލިސް މީޑިއާ ގުރޫޕަކުން ބޭރުކޮށްފި

  • އޭނާ ބޭރުކުރީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ޓްވީޓްގައިވޭ
  • ސަމާހް އަކީ ތޭރައިގެ ސިޔާސީ ހަބަރުތައް ގިނައިން ގެނެސްދޭ ނޫސްވެރިއެއް

މުހައްމަދު މުސްތަފާ
musthomummu

ކ. މާލެ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 23:44 33,305

ނޫސްވެރިޔާ ސަމާހް - ފޭސްބުކް

ޖިންސީފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ އެއްގައި ޗެނަލް ތޭރައިގެ ނޫސްވެރިއެއް ޕޮލިސް ވަޓްސްއެޕް މީޑިއާ ގުރޫޕުން ބޭރުކޮށްފިއެވެ.

ޕޮލިސް ވަޓްސްއަޕް މީޑިއާ ގުރޫޕުން ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ނޫސްވެރިޔާ ސަމާހް މުހައްމަދު އެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އިޒްމިޔާ ޒާހިރު އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޕޮލިސް ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕުން ސަމާހް ބޭރުކޮށްފައިވަނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ އެއްގައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބޭރުކުރުމުގެ ކުރިން ޗެނަލް 13ގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބައްދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ބައްދަލުވުމަށް އެދުނު ފަރާތް ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ ބައްދަލުވާނެ ގޮތެއް ނުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިޒްމިޔާގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ސަމާހް އަކީ ޗެނަލް 13ގައި މަޝްހޫރު މޫނެކެވެ. ސިޔާސީ ހަބަރުތައް ގިނައި ގެނެސްދޭ ސަމާހު ވަނީ މީގެ ކުރިން ސަން އޮންލައިންގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް