ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ދުނިޔެ - ތުރުކީ

ތުރުކީން ދެމުންދާ ޙަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން 100,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިޖުރަކޮށްފި

  • ގިނަ ބައެއް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދަނީ އެ ގައުމުގެ ހައްސަކެ ސިޓީއާއި ތަލް ތަމަރު ގައި ހުރި ސްކޫލްތަކުގައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 12 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 07:46 3,217

ރެޕިއުޖީ ކުޑަކުދިން - ބީބީސީ

ތުރުކީން ސީރިއާއަށް ދެމުންދާ ޙމަލާތަކާއި ގުޅިގެން 100,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް، އެހެން ޞަރަޙައްދުތަކަށް ހިޖުރަ ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ގިނަ ބަޔަކު ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދަނީ އެ ޤައުމުގެ ހައްސަކެ ސިޓީއާއި ތަލް ތަމަރުގައި ހުރި ސްކޫލްތަކާއި އެހެނިހެން އިމާރާތްތަކުގައި ކަމަށް ޔޫއެން އާއި ޙަވާލާދީ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރެއެވެ.

ތުރުކީގެ އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތައް ސީރިއާގައި ފަށާފައިވާއިރު އެ ޙަމަލާތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަރުވާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ޢަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ތުރުކީވިލާތުން ސީރިއާގެ އުތުރުގައި ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގައި ސޫރިޔާގެ 342 ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ މަރުވެފައެެވެ.

އެމެރިކާގެ ތާއިދު ލިބެމުންދިޔަ ސީރިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ފޯފަސް (އެސްޑީއެފް) އަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ފެށި ޙަރަކާތްތައް ފަށާފައިވަނި ސީރިއާގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން އެތަނުން އަނބުރާ ބޭލުމަށްފަހުއެވެ. އަދި އެ ސިފައިން ބޭލުމަށްފަހު މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ތުރުކީން ވަނީ އެ ޙަމަލާތައް ސީރިއާއަށް ރައްދަކުރަން ފަށާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ދިން ކާރު ބޮމުގެ ހަމާއެއްގައި 6 މީހުންމަރުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ބޭސްއަކަށް ޢަމާޒުކޮވެސް ބޮމުގެ ހަމާލާއެއް ދީފައިވާކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޯށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް