ހޮނިހިރު 26 ސެޕްޓެންބަރ 2020
06 އަތަ
1442 ސަފަރު 08
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މެލޭޝިއާ

ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މެލޭޝިއާ މީހަކަށް ބޮޑު ޖަލު ހުކުމެއް!

  • ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރީ ދިހަ އަހަރާއި ދިހަ މަހަށް
  • އެމީހާ ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކޮށް ލިޔެފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި

ކ. މާލެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 17:34 | 8,439

މެލޭޝިއާ - ގޫގުލް

ކީރިތި ރަސޫލާ (ސއވ) އަށް މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރި މެލޭޝިއާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކުރީ މެލޭޝިއާގެ އެލިސްޓާ ކޯގިއާ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީ ދިހަ އަހަރާއި ދިހަ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ކޯގިއާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރީ މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނޫލްއުގޫބާތުގެ 298 ވަނަ މާއްދާ އާއި 505 ވަނަ މާއްދާ އަދި މަލްޓިމީޑިއާޔާ އާއި ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.

ކީރިތި ރަސުލާއަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް އަދި އިސްލާމްދީނަށް ވެސް ފާޑުކިޔައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔެފައިވާކަމަށް ކާގިއާ ވަނީ ކޯޓުގައި އަމިއްލައަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ.

ކީރިތި ރާސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލާގައި ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މެލެޝިއާގެ 50000 ރިންގްޓިން އިން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިހުތިޔާރުވެސް އޮވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޖަލަށްލުމާއެކު ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރުވެސް އެ ގައުމުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް ކާގިއާ އަށް ޖޫރިމަނާއެއްގެ ބަދަލުގައި ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ދީފައިވާއިރު އެއީ އެ ގައުމުގައި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކުރި މައްސަލައެއްގައި މެލޭޝިއާގައި އެންމެ ބޮޑު ހުކުމެއް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.