ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ރޮކެޓް ހަމަލާ

އިރާންގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފި

  • ގޮވުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީއަރަބިއާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 11 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހުކުރު 12:19 | 18,282

އިރާންގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުން - ސްޓްރެއިޓް ޓައިމްސް

އިރާންގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ދިން ދެ ރޮކެޓް ހަމަލާގައި އެ އުޅަނދުން ތެޔޮ ލީކްވާން ފަށއިފިއެވެ.

ދަ ނެޝަނަލް އިރާނީ ޓޭންކަރ ކޮމްޕެނީ (އެންއައިޓީސީ) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ވަކިވަކިން ދިން މިހަމަލާ ދީފައި ވަނީ، ސައުދީގެ ޖިއްދާ އާއި 100 ކިލޯމީޓަރު (60 މޭލު) ދުރުން ކަމަށެވެ.

ޓޭންކަރުގެ ވެރިޔާ ބުނެފައިވަނީ މިހަމަލާގައި ބޯޓުގެ އެއްވެސް ފަޅުވެރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށާއި ބޯޓުގެ ހާލަތުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ. ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާހިރުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މިއީ ޓެރަރިސްޓް އެޓޭކެއް ކަމަށް އިރާންގެ ސްޓޫޑެންޓް ނިއުސް އެޖެންސީ (އައިއެސްއެންއޭ) އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބްލާސްޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާއިން މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.