ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލުއި ޚަބަރު - ޒީ ސިނޭ އެވޯޑްސް

ޒީ ސިނޭ އެވޯޑްސްގެ ބެސްޓް އެކްޓަރ އަދި އެކްޓްރެސްއަކަށް އަމީތާބާއި އާލިޔާ

  • ބެސްޓް ފިލްމްގެ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ "ޕިންކް" އަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 13 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 14:29 2,933

އާލިއާ ބަޓް - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބެއްވި ޒީ ސިނޭ އެވޯޑްސް 2017 ގެ އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ފިލްމް "ފިންކް" އިން އަމީތާބް ބައްޗަންއަށް ލިބިފައިވާއިރު "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" އިން އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް އާލިޔާ ބަޓް އަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

ބެލުންތެރިންގެ އެންމެ މަގްބޫލު ތަރީގެ އެވޯޑް ފިލްމް "ސުލްތާން" އިން ސަލްމާން ޚާން އަށް ލިބިފައިވާއިރު ބެލުންތެރިންގެ އެންމެ މަގްބޫލު އަންހެން އެކްޓަރު އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ އެ ފިލްމްގައި ސަލްމާނާ އެކު ފެނިގެންދާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާއެވެ.

 

ބެސްޓް ފިލްމްގެ އެވޯޑް ލިބިފައި ވަނި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ ގޮތުގައި މީގެ ކުރިން ވެސް އެވޯޑް ހަފްލާތަކުގައި ރަން ވަނަތައް ގެންދިޔަ "ޕިންކް" އެވެ. ބެލުންތެރިންގެ އެންމެ މަގްބޫލު ފިލްމްގެ އެވޯޑް ލިބިފައި ވަނީ އާމިރް ޚާންގެ ފިލްމް "ޑަންގަލް" އަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ރިޝީ ކަޕޫރަށް ވަނީ "ކަޕޫރު އެންޑް ސަންސް" އިން ދެ އެވޯޑެއް ލިބިފައެވެ. އެއީ ބެސްޓް ސަޕޯޓިންގ މޭލް އަދި ބެސްޓް އެކްޓަރ އިން އަ ކޮމިކް ރޯލް އެވޯޑް އެވެ.

 

ބެސްޓްރެސް އިން ސަޕޯޓިން ރޯލް ފީމޭލް އެވޯޑް ލިބިފައި ވަނީ ފިލްމް "ނީރްޖާ" އިން ޝަބާނާ އަޒްމީއަށެވެ.

 

ބެސްޓް ޑެބިއުޓެންޓް ފީމޭލް އެވޯޑް "ސާލާ ކަޑޫސް" އިން ރިތިކާ ސިންގް އަށް ލިބިފައިވާއިރު ބެސްޓް ޑެބިއުޓެންޓް މޭލް އެވޯޑް ލިބިފައި ވަނީ "ނީރްޖާ" އިން ޖިމް ސަރްބްއަށެވެ. އަދި ހަމަ އެފިލްމުން ބެސްޓް އެކްޓަރ އިން ނެގެޓިވް ރޯލް އެވޯޑް ވެސް ލިބިފައިވަނީ ހަމަ އޭނާ އަށެވެ.

 

ބެސްޓް ޑައިރެކްޓަރ އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ "ނީރްޖާ" އިން ރާމް މަދްވާނީ އަށެވެ.

 

ފިލްމް " ނީރްޖާ" އަށް ބެސްޓް އެޑިޓިންގ އެވޯޑްސް ލިބިފައިވާއިރު ބެސްޓް ޑައިލޮގް އެވޯޑްސް ލިބިފައިވަނީ "ޕިންކް" އަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން "ޝީވާއޭ" އަށް ވަނީ 3 އެވޯޑެއް ލިބިފައެވެ. އެއީ ބެސްޓް ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް، ބެސްޓް ސިނަމަޓޯގަރްފީ އަދި ބެސްޓް އެކްޝާން އެވޯޑްސް އެވެ.

 

ބެސްޓް ޕްލޭ ބެކް ސިންގަރ އެވޯޑް ފިލްމް "އޭ ދިލް ހޭ މުޝަކިލް"ގެ ޓައިޓްލް ލަވައިން އަރްޖިތް ސިންގް އަށް ލިބިފައިވާއިރު ބެސްޓް ޕްލޭ ބެކް ސިންގަރ ފީމޭލް އެވޯޑް ލިބިފައިވަނީ ނިހާ ބާސިން އަށް ފިލްމް "ސުލްތާން" ގެ "ޖަގް ގޫމެޔާ" އަށެވެ.

 

ބެސްޓް ސޯންގް އޮފް ދަ އިޔާ އެވޯޑް "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" ގެ "ޗަންނާ މެރެ ޔާ" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ބެސްޓް މިއުޒިކް އެވޯޑްސް ވެސް ލިބިފައިވަނީ "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" އަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް