ހޯމަ 14 އޮކްޓޯބަރ 2019
11 ހިތަ
1441 ސަފަރު 15
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - ކްރިމިނަލް ކޯޓު

ކަތުރުފަނި ނައްތާލާތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލް

  • ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގައި އޮންނާނެ
  • ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12 މައްސަލައެއް ހިމެނޭ
  • އެ ކޯޓުގައި ނުނިމި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 10:18 3,973

ކްރިމިނަލް ކޯޓު. މިއަދު އެ ކޯޓުގައި ތާވަލް ކުރި ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގާ އިމާރާތުގައި ކަތުރުފަނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާތީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެ ކޯޓުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ޝަރީއަތެއް ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ފައިސަލް އާދަމް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިމާރާތުގައި ކަތުރު ފަނި އަޅާފައިވާތީ އެ ފިލުވުމަށް ބޭސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކޯޓުގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތްތައް ކެންސަލް ކުރި ނަމަވެސް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގްގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަތުރުފަނީގެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވެފައިވާއިރު އެ ކޯޓުގައި ނުނިމި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޑްރަގް ކޯޓާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ކޯޓަކުން ދެ ގާޒީން ވަގުތީ ގޮތުން ނެގުމަށް ޖޭއެސްސީގެ ރިޕޯޓުގައި ލަފާ ދީފައިވެއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 12 މައްސަލައެއް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް