ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ވިޔަފާރި - ގެސްޓްރޮނޮމިކް ޓޫރިޒަމް

ގެސްޓްރޮނޮމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރަނީ

  • ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ގުޅިގެން
  • ބައިވެރިން ރާއްޖޭގެ ފަސް ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ
  • ޓްރިޕް ކުރިއަށް ދާނީ އަށް ދުވަހަށް ބަހާލެވިގެން

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 15 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 08:01 4,895

ރާއްޖޭގައި ގެސްޓްރޮނޮމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރަނީ ސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން - ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން

ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) އިން އިސްނަގައިގެން ރާއްޖޭގައި ގެސްޓްރޮނޮމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޔޫރަޕިއަން ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފީލްޑް ޓްރިޕްސްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޑެލިގޭޝަން ޓީމަކާއި އިޓަލީގެ ހަތަރު ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

8 ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މި ދަތުރުތަކުގައި އއ. ރަސްދޫ، އއ. އުކުޅަސް، ބ. ފެހެންދޫ، ބ. ގޮއިދޫ އަދި ކ. ތުލުސްދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެއެވެ.

ފީލްޑް ޓްރިޕްގެ ބައިވެރިން އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނައިރު، މި ބައިވެރިންނާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން އަދި އެ ބައިވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންނާ ވެސް ބައިވެރިން ބައްދަލުކުރާނެއެވެ. މި ޓްރިޕްގައި އިންޑިއަން އޯޝަންގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންގެ ރެޕްޒެންޓޭޓިވް ވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

ޓްރިޕްގެ ބައިވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ފަހު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއެކު ވެސް ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން، ގޭމްގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއަރޒްގެ ބޯޑް މެމްބަރު، މުހައްމަދު ވާފިރު ވިދާޅުވީ މި ފީލްޑް ޓްރިޕްގެ ބައިވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ކޮންމެ ރަށަކުން އެ ރަށެއްގެ އެންމެ މަގްބޫލް ކެއުންތަކަށް އިންސާފު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މިކަހަލަ ހަރަކާތެއްގެ މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގައި މުޖުތަމައުގެ އެންމެންގެ ހިއްސާ އޮންނާނެ ގޮތަކަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރި އެރުވުން ކަމުގައެވެ.

ވާފިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގެސްޓްރޮނޮމިކް ޓޫރިޒަމަކީ ދުނިޔޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެންމެ ބޮޑު މަގްސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކެއުންތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ތައާރަފްކޮށް ރާއްޖޭގައި ވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިކަން ކުރުން ކަމުގައެވެ. އަދި މި ޓްރިޕްގެ ތެރޭގައި ޒިޔާރަތްކުރާ ރަށް ތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއީ ގޭމްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ހަރަކާތަށްވާއިރު ކުރިއަތް އޮތްތާނގައި އިތުރު ގައުމުތަކުގެ ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއެކު މިކަހަލަ އިތުރު ދަތުރުތައް ދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ގޭމް އިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް