އާދީއްތަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019
03 ހެއި
1441 ސަފަރު 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޖޭއެސްސީ

ޖޭއެސްސީ ވެސް ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް

  • ފުޅިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 11 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 23:39 1,904

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުޅިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އެކޮމިޝަނުން ވަނީ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބުދަ ދުވަހު ބިއްލޫރި ފުޅި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ފުޅިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެން އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު މިކަމަށް އެއްބަރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ދަނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަމުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީ ވެސް ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބާވަތްތައް މަނާކުރުމަށް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ކުދިންނާއި 16 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ގަރާރު އެ މަޖިލީހުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ދަރިވަރުން ހުށައަޅާފައިވާ ގަރާރުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވަން ބާރު އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް އާއްމުން ބޭނުން ކުރުމުން ދުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަމުން ގޮސް 2024 ގެ ނިޔަލަށް އެފަދަ ފުޅިތައް މަނާ ކުރުން ވެސް ގަރާރުގައި ހިމެނެއެވެ. އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިޔާއި، ސުޕާރީ ކޮތަޅު 2020 ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނާކުރުގެ އިތުރުން 2025 ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުން ވެސް އެ ގަރާރުގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް