އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ޖޭއެސްސީ

ޖޭއެސްސީ ވެސް ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް

  • ފުޅިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ނަޝީދު

ކ. މާލެ | 11 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ބުދަ 23:39 | 3,221

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް މި ފުޅިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ޓްވިޓަރ

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން އެކޮމިޝަނުން ވަނީ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ބުދަ ދުވަހު ބިއްލޫރި ފުޅި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ފުޅިތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

ޕްލާސްޓިކް ފުޅި މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެން އަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ 100 ދުވަހުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު މިކަމަށް އެއްބަރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ގިނަ މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އޮފީސްތަކުން ވެސް ދަނީ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަމުންނެވެ.

ޖޭއެސްސީ ވެސް ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބާވަތްތައް މަނާކުރުމަށް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ކުދިންނާއި 16 ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި ގަރާރު އެ މަޖިލީހުން ވަނީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ދަރިވަރުން ހުށައަޅާފައިވާ ގަރާރުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އެއް ފަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައިވާ އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި ވިޔަފާރިތަކުގައި ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވަން ބާރު އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް އާއްމުން ބޭނުން ކުރުމުން ދުރުކުރުމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށާއި، ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަމުން ގޮސް 2024 ގެ ނިޔަލަށް އެފަދަ ފުޅިތައް މަނާ ކުރުން ވެސް ގަރާރުގައި ހިމެނެއެވެ. އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިޔާއި، ސުޕާރީ ކޮތަޅު 2020 ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނާކުރުގެ އިތުރުން 2025 ގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް މަނާކުރުން ވެސް އެ ގަރާރުގައި ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.