ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ދުނިޔެ - އެމަޒޮން ޖަންގަލި

ޔޫރަޕްގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީއިން އެމަޒޮންގެ އެއަރ ޕޮލިއުޝަން ރިކޯޑްކޮށްފި

  • އޮގަސްޓް މަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑާ ވިހަ ގޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފަ
  • ޖަންގަލީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން ޖަންގަލިން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޮންޑައިއޮކްސައިޑް ޖައްވަށް ދޫކޮށްފަ
  • މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބްރެޒިލްގައި 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 10 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 17:05 2,203

އެމަޒޮން ޖަންގަލީގެ ވައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަގައްޔަރުވެފަ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔޫރަޕްގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީއިން ހޯމަ ދުވަހު އާންމު ކުރި ފޮޓޯތައް ދައްކާގޮތުން އެމަޒޮން ޖަންގަލީގެ ވައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަގައްޔަރުވެފައެވެ.

މިހާ ބޮޑަށް ވައި ތަގައްޔަރުމިވީ ފާއިތުވި މަހު އެމަޒޮން ޖަންގަލީގައި އަލިފާންރޯވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެހެން މަސްމަހާ އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓް މަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޮންމޮނޮކްސައިޑާ ވިހަ ގޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮގަސްޓް މަހުގެ ގިނަ ފޮޓޯތައް ދައްކައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕްގެ ސްޕޭސް އެޖެންސީއިން ބުނީ ޖަންގަލީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން ޖަންގަލިން ވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކާބޮންޑައިއޮކްސައިޑް ޖައްވަށް ދޫކޮށްފައި ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށާއި ސިއްހަތަށް އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް އެޖެންސީއިން ބުނެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރް ބޮލްޒޮނަރޯގެ އަމުރަށް ބިން ހުސްކުރުމަށް އެމަޒޮން ޖަންގަލީގައި ރޯކުރަމުން ދިޔަ އަލިފާން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ހުއްޓާލާފައިވީ ނަމަވެސް ޖަންގަލީގައި އަލިފާންގަނޑު ދަނީ ފެތުރެމުންނެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ސްޕޭސް ރީސަރޗް އިން ބުނާގޮތުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބްރެޒިލްގައި 100،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރުގެ މިހާތަނާ އަޅާބަލާއިރު 45 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ރިއޯ ޑި ޖަނެއިރޯ ފެޑެރަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ މީޓިއޮރޮލޮޖީ ޑިޕަރޓްމެންޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޕޮރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ، ރެނާޓާ ލިބޮނާޓީ ވަނީ އަލިފާނުގެ ސަބަބުން ޖައްވަށް ދޫކުރި ވިހަ ގޭސްތަކުގެ އިތުރުން އިތުރު މާއްދާތައް ފެތުރިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް