އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ރާއްޖެ - ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީ

މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފި

 • 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސަތްކަތް ނިންމަން ޖެހޭ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 8 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 14:48 2,446

ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހއ. މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުމަށް ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

26,984,891.28 ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢުއަކީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުއެކެވެ.

މި މަޝްރޫއު ގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް:

 1. 232 މީޓަރ ބޭރުތޮށި
 2. 42 މީޓަރ ރިވެޓްމަންޓް
 3. 70 މީޓަރ ގްރޮއިން
 4. 20 މީޓަރ އެއްގަމު ތޮށި
 5. 600 ސްކެއަރ މީޓަރ ޕޭވްމެންޓް
 6. 02 ނެރުބައްތި
 7. 20 ބަނދަރު ބައްތި
 8. 01 ރޭމްޕް
 9. 24،726 ކިއުބިކް މީޓަރ ބަނދަރު ފުންކުރުން
 10. އެއްގަމު ތޮށިން ބޭރުތޮށްޓަށް އެރުމަށް ވޯކްވޭ

ކޮންޓްރެކްޓްގައި ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެކައުންޓެންޓް ޕްރަބާތެވެ.

ހއ. މޮޅަދޫ ގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު ޕްލޭނިންގް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ހަތަރު ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސަތްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) އާއި ބުދަ ދުވަހު ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އެއީ ބ. ގޮއިިދޫއާއި ރ. ކިނޮޅަސް، ނ. ކުޑަފަރީގެ އިތުރުން ނ. މާޅެންދޫއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް