ހޯމަ 16 ސެޕްޓެންބަރ 2019
10 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ދުނިޔެ - ލެބަނަން

ލެބަނަން އަށް އަންނަ ކޮންމެ ހަމަލާއެއްގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އިސްރާއިލުން

  • ލެބަނަން އަށް އަންނަ ހަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ހަމަލާދޭނަން
  • ހަޒްބުއްލާއިން އިސްރާއިލްގެ ޑްރޯންތަކަށް ހަމަލާދޭނަން

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 6 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހުކުރު 22:38 4,432

ލެބަނަން އާއި އިސްރާއިލް ބޯޑަރުގައި އެންމެ ފަހުން ހަމަލާ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު - އެރަބް ނިއުސް

ލެބަނަން އަށް އަންނަ ކޮންމެ ހަމަލާއެއްގެ ޒިންމާ ނަގަނަޖެހޭނީ އިސްރާއިލުން ކަމަށް ލެބަނަންގެ ރައީސް މިޝެލް އައުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު އދ އިން ލެބަނަން އަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކޯޑިނޭޓަރު ޖަން ކިއުބިސް އާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އައުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ލެބަނަންގެ ބޯޑަރަށް ދެވޭ ހަމަލާތަކުގެ ދިފާއުގައި ހަމަލާ ދޭނެކަމަށާއި ލެބަނަން އަށް ކުރާ ކޮންމެ ހަމަލާއެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އިސްރައިލުން ކަމުގައެވެ.

އައުން މިހެން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ ލެބަނަންއާ އިސްރާއިލާ ދެމެދު އޮންނަ ބޯޑަރު މަތީގައި ހަޒްބުއްލާ ޖަމާއަތާ އިސްރާއީލާ ދެމެދު ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރެވިފައި ވަނިކޮށެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު މި ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ހިނގި ހަމަލާތަކަށްފަހު ބޯޑަރު މަތީގެ ހަމަލާތައް ވަނީ ހުއްޓިފައެވެ.

ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އިސްރާއިލުން ބުނެފައިވަނީ އެ ގައުމުން ހަމަލާދިނީ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އުޅަނދު ތަކަށާއި ބޭސް އަކަށް އެންޓި-ޓޭންކް މިސައިލްގެ ހަމަލާތަކެއް ދިނުމުން ކަމަށެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރީ އުޅަނދަކާ، އެ އުޅަނދުގައި ތިބި މީހުން ޒަހަމްކޮށްލާ މަރާލާފާވާނެ ކަމަށް ހަޒްބުއްލާއިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އިސްރާއިލުން ބުނެފައި ވަނީ ހަމަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެފައި ނުވާކަމަށެވެ.

ހައްޒްބުއްލާގެ ލީޑަރު ސައްޔިދު ހުސައިން ނަސްރުއްލާ ވަނީ މި ހަމަލާތަށް މިހާރު ނިމިފައިވީނަމަވެސް އެ ޖަމާއަތުން ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ލެބަނަންގެ ވައިގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކުރާ އިސްރާއިލްގެ ޑްރޯންސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް