ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ހޮންގްކޮންގް މުޒާހަރާ

ހޮންގްކޮންގް މުޒާހަރާގައި އެކަކު އަނެކަކާއި ވާހަކަދެއްކުމަށް ބްރިޖްފައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

  • ބްރިޖްފައި އެޕްލިކޭޝަނަކީ އިންޓަރނެޓް ބެނުންވާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނޫން
  • ވޭތިވެދިޔަ މަސްތަކުގައި 4000 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ މި އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑްކޮށްފަ
  • ހޮންކޮންގްގެ މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 3 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 19:10 | 10,307

ހޮންގްކޮންގްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ހޮންގކޮންގްގައި މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތައް އެކަކު އަނެކަކާއ މުއާމަލާތް ކުރުމަށް ބްލޫޓޫތްއިން ބޭނުންކުރެވޭ އެޕެއް ކަމަށްވާ ބްރިޖްފައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ބްރިޖްފައި އެޕްލިކޭޝަނަކީ އިންޓަރނެޓް ބެނުންވާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނޫނެވެ. އަދި މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުން ތިބިތަން ހޯދައިގަތުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވެއެވެ.

އެޕްޓޯޕިއާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ވޭތިވެދިޔަ މަސްތަކުގައި 4000 އިންސައްތަ މީހުން ވަނީ މި އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑްކޮށްފައެވެ.

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އީމެއިލް އަދި ވީޗެޓް އެޕް ފަދަ ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތައް މޮނީޓަރ ކުރަމުންނެވެ. އެއް ސިޓީ އެއްގެ ދުރު ހިސާބެއްގައި ތިބިނަމަވެސް ބްރިޖްފައި އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން އެކަކު އަނެކަކާ ވާހަކަ ދެއްކެއެވެ. އެގޮތުން އެއް ފޯނާއި އަނެއް ފޯނަށް ކަނެކްޓްކުރެވޭ ރޭންޖަކީ 330 ފޫޓެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ ސެންފްރެންސިސްކޯގެ ފަރަތަކުން އުފެއްދި އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އަދި މިއީ ވައިފައި އަދި އެހެނިހެން ގޮތގޮތުން އިންޓަރނެޓާއި ކަނެކްޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުހުންނަ ތަންތާގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. އަދި ބޮޑެތި މިއުޒިކް ޝޯތަކުގަޔާއި ކުޅިވަރުގެ އިވެންޓުތަކުގައިވެސް މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރެއެވެ.

ހޮންކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ބިލް ފާސް ކުރި ނަމަ، ހޮންކޮންގްގައި ތިބި ކުށްވެރިންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެމީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.