ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޗައިނާ

ޗައިނާގެ ސްކޫލަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަށް ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ

  • ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ
  • އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހަމަލާ ދިން ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް
  • ހަމަލާ ދިން މީހާގެ މަގުސަދަކީ ކޮބާ ކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ

ކ. މާލެ | 3 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އަންގާރަ 17:17 | 3,139

ޗައިނާގެ ކްލާސްރޫމެއް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސްގައި ހުންނަ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގެ ބޭރަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަށް ދަރިވަރުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާ ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހަމަލާ ދިން ތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ދަރިވަރުން މަރުވީ ކިހިނެއް ކަމެއް އަދި ހަމަލާ ދިން މީހާގެ މަގުސަދަކީ ކޮބާ ކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ކުދިންގެ އުމުރުވެސް ކަނޑައެޅިގެން ބުނާކަށް ނޭނގެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދަނީ ހަ އަހަރާއި 13 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ކުދިންނެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައިވެސް ޗައިނާގެ ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް މިފަދަ ހަމަލާތައް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރިލް މަހު ނުވަ ދަރިވަރުންގެ ގަޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މެރި ހާދިސާއެއްވެސް ފެންމަތިވެފަވެއެވެ.

މުގުރާއި ޝީލްޑް އަދި ހެލްމެޓް ފަދަ ތަކެއްޗާއެކު ސްކޫލު ފެށޭ ގަޑީގައި އަދި ނިމޭ ގަޑީގައި ޗައިނާގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ގޭޓުކައިރީގައި ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.