އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ދުނިޔެ - ބްރެކްސިޓް

ޔޫކޭ އީޔޫއިން ވަކިވުން ހުއްޓުވުމަށް ގާނޫނެއް ފާސްކުރަނީ

  • މިހެން ނިންމީ ބްރެކްސިޓް ހުއްޓުވުމަށް
  • ސަރުކާރުން އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރާނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކު
  • އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވާން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީހަކީ އޮކްޓޯބަރު 31

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 1 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:29 4,503

ސެކްރެޓަރީ ކިއަރ ސްޓާމަރ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުން ހުއްޓުވަން ބޭނުންވާ، އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޝެޑޯ ބްރެކްސިޓް ސެކްރެޓަރީ ކިއަރ ސްޓާމަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިކަން ކުރައްވަން ނިންމެވީ އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިކުރުމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން ކުރައްވަމުންދާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެންނަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ އިތުރު ތަފްސީލަކަށް ނުދެއެވެ.

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރ މައިކަލް ގޯވް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ގާނޫނު ފާސްކުރި ނަމަވެސް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެ ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީން ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރައްވައެވެ. އަދި ބްރެކްސިޓްގެ ސަބަބުން، ބައެއް ކާއެއްޗެހީގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދާނެ ކަމަށާއި އެހެނިހެން ބައެއް ތަކެތީގެ އަގުތައް ދަށަށް ދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވާން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީހަކީ އޮކްޓޯބަރު 31 އެވެ. އަދި އެ ތާރީހުގައި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ ނާދެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެގައުމު އީޔޫއިން ވަކިވާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ޖޮންސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޮންސަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވެންދެން މަޑުކުރުމަށްވުރެ ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން އީޔޫއިން ވަކިވުންވެސް އޭނާއަށް މާ ކަމުދެއެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ބްރެކްސިޓްއާއި ހިލާފު މެމްބަރުން ވަނީ އެކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް