ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ޖަރުމަން-ޕޮލެންޑް

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހިންގި ޖަރީމާތަކަށް ޕޮލެންޑްގެ ކިބައިން ޖަރުމަނުން މައާފަށް އެދިއްޖެ

  • ވިއެލުން އަކީ ޖަރުމަނުގެ ބޮން ވައްޓާލި ފުރަތަމަ ސަރަހައްދު
  • ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ޕޮލެންޑްގެ ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
  • ޕޮލެންޑުން އަދިވެސް ދަނީ ޖަރުމަނުގެ ފަރާތުން މަރުތަކުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އެދެމުން

ކ. މާލެ | 1 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 18:58 | 3,480

މަރުވެގެން ދިޔަ މީހުންގެ ހަދާނުގައި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ސްކޫތްކޮޅެއްވެސް މި ހަފްލާގައި ގެންގޮސްފައިވޭ - ބީބީސީ

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ނާޒީ ޖަރުމަނުން ޕޮލެންޑާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތާމެދު ޖަރުމަނުގެ މިހާރުގެ ރައީސް ފްރޭންކް ވަލްޓާރ ސްޓެއިންމެއަރ ޕޮލެންޑްގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ޕޮލެންޑްގެ ވިއެލުންގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަފްލާއެއްގައި ސްޓެއިންމެއަރ ވަނީ ނާޒީ ޖަރުމަނުގެ ހަރުކަށިކަން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. އޭނާއާއެކު ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕޮލެންޑްގެ ރައީސް އަންޒްރެޖް ޑޫޑާ ވަނީ ނާޒީ ޖަރުމަނުގެ ހަރުކަށިކަމަކީ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވަނީ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު މަރުވެގެން ދިޔަ މީހުންގެ ހަދާނުގައި ހަމަހިމޭންކަމުގެ އެއްމިނެޓްގެ ސްކޫތްކޮޅެއްވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ވިއެލުން އަކީ ޖަރުމަނުގެ ބޮން ވައްޓާލި ފުރަތަމަ ސަރަހައްދެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ޕޮލެންޑްގެ ހަ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. ޕޮލެންޑުން އަދިވެސް ދަނީ ޖަރުމަނުގެ ފަރާތުން މަރުތަކުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް އެދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.