ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އަލް މަކްތޫމް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލައިފި

  • މި އެއާޕޯޓަކީ އަހަރަކު 250 މިލިއަން ފަސެންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ އެއާޕޯޓެއް

ކ. މާލެ | 1 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | އާދީއްތަ 09:27 | 23,753

އަލް މަކްރޫމް އެއާޕޯޓް - ގަލްފް ޓައިމްސް

ދުބާއީގައި ހަދާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓް ކަމަށްވާ އަލް މަކްތޫމްގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން އަލް މަކްތޫމް އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލީ ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު ދަށަށް ދާން ފެށުމުންނެވެ.

މި އެއާޕޯޓަކީ އަހަރަކު 250 މިލިއަން ފަސެންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރާ އެއާޕޯޓެކެވެ.

ވިޔަފާރި ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓެއް ކަމަށްވާ ބްލޫމާގްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން 36 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ހަދާ މި އެއާޕޯޓް ލަސްކޮށްފައިވަނީ 2030 ގެ ނިޔަލަށެވެ. ކުރިން އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިގްތިސާދީގޮތުން ދަށަށް ދިއުމާއި އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލިޖީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ކަމަށް އެއާޕޯޓް ހެދުމުގައި އިސްކޮށްއުޅޭ ފަރާތަކާއި ހަވާލާދީ އެނޫހުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އަލް މަކްތޫމް އެއާޕޯޓްގެ ބައެއް ނިންމައި މިހާރުވެސް އެއާޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް މަދު އެއާލައިނަކަށް ދަނީ ދެމުންނެވެ.

ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވުމާއި ގުޅިގެން އެގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދަށް ވަނީ ލޮޅުންތަކެއް އަރާފައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރު އެގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު 2.8ޕަސެންޓަށް ކުރިއެރި އިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަރާފައި ވަނީ 1.94 ޕަސެންޓުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.