ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޓްވިޓަރ

ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯގެ އެކައުންޓް ހެކް ކޮށްފި

  • އެކައުންޓް ހެކް ކޮށްލާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ޓްވީޓްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ
  • ހެކް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ޗަކްލިންގް ސްކޮޑް ކިޔާ ގްރޫޕެއް
  • މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ ހައްލުވެފައި

ކ. މާލެ | 31 އޯގަސްޓް 2019 | ހޮނިހިރު 18:11 | 2,262

ޓްވިޓަރގެ ސީއީއޯ ޖެކް ޑޯރސީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓްވިޓަރގެ ކޯ ފައުންޑާ އަދި ޗީފް އެގްޒެކިއުޓިވް (ސީއީއޯ) ޖެކް ޑޯރސީގެ އެކައުންޓް ހެކް ކޮށްލާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

ޑޯރސީގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ޗަކްލިންގް ސްކޮޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ގުރޫޕެއް ކަމަށް އެ ގުރޫޕުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެމީހުން ވަނީ ހަތަރު މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯ ކުރާ ޑޯރސީގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން 15 މިނިޓު ވަންދެން ހަޑިހުތުރު އަދި "ރޭސިސްޓް" ޓްވީޓްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

ޓްވިޓަރއިން ބުނީ މި މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޑޯރސީގެ އެކައުންޓް ހެކް ކުރުމަށް ހެކަރުން ބޭނުންކުރީ ސިމް ސްވޮޕިންގ ނުވަތަ ސިމް ޖެކިންގ ކިޔާ އުކުޅެކެވެ.

މި އުކުޅަކީ މޯބައިލް ކުންފުނިތަކުގެ ކަސްޓަމަރ ކެއަރގައި ތިބޭ ސްޓާފުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށްފަހު، ޓްވިޓާއަށް އެމީހަކު ކަނެކްޓް ކޮށްފައި ހުންނަ ނަމްބަރު އެހެން ސިމް ކާޑަކަށް ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެން ހެކް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އުކުޅެކެވެ.

ޑޯރސީގެ އެކައުންޓުން ހަޑިހުތުރު ބަހުން ޓްވީޓްތައް ކުރެވުނީ އޭނާގެ ނަމްބަރަށް އެގޮތަށް ހަދައިގެންނެވެ.

އެހެން އެޕެއް ކަމަށްވާ ޑިސްކޯރޑްގައި އެ ހެކަރުން ވަނީ މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހީ ސަމާސާކޮށް މަޖާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޗެނަލެއް އުފައްދާފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ޗެނަލް ވަނީ ފަހުން ޑިލީޓް ކޮށްލާފައެވެ.

ޗަކްލިންގ ސްކޮޑުން މީގެ ކުރިންވެސް އެތައް ބައެއްގެ ޓްވިޓަރ ހެކްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ގްރޫޕުން، ބިއުޓީ ވްލޮގަރ ޖޭމްސް ޗާރލްސްގެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ހެކޮ ކުރިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.