ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ބްރެކްސިޓް

އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ހަމައަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޖިލިސް ސަސްޕެންޑުކުރުމަށް ރާނީ އެލިޒަބަތް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ބޮޑުވަޒީރު ޖޮންސަން އެދިލައްވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ހަމައަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށް
  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ
  • އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވާން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީހަކީ އޮކްޓޯބަރު 31

ކ. މާލެ | 29 އޯގަސްޓް 2019 | ބުރާސްފަތި 08:48 | 4,282

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން - ސްކައި ނިއުސް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ރާނީ އެލިޒަބަތް އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޖޮންސަން އެދިލައްވާފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި ހަމައަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނައުމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޖޮންސަންގެ އެދިލެއްވުމާ އެއްގޮތަށް ރާނީ ޕާލިމެންޓް ސަސްޕެންޑު ކުރަން ނިންމަވާފައި މިވަނީ، ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ހަ ޕާޓީއަކުން، އެއްބަސްވުމަކާއި ނުލައި އީޔޫއިން ވަކިވުން މަޖިލީހުން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ފާސް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ. އެހެންކަމުން ދެން އެފަދަ ބިލެއް ފާސް ކުރަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް ލިބޭނީ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހެވެ.

މިހާރު ނިމިފައި އޮތް ގޮތުން، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކުއީން އެލިޒަބަތް ދެއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަގުރީރާއި ހަމައަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް އޮންނާނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިކަމާއިމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވާން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ތާރީހަކީ އޮކްޓޯބަރު 31 އެވެ. އަދި އެތާރީހުގައި އީޔޫއާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނުދެވުނުކަމުގައި ވިޔަސް އެގައުމު އީޔޫއިން ވަކިވާނެ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ޖޮންސަން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.