އަންގާރަ 12 ނޮވެންބަރު 2019
12 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ދުނިޔެ - ޖީ-7 ސަމިޓު

ޖީ-7 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި ފްރާންސްގެ ރައީސްއާ އެކު ޒަރީފްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް

  • ޒަރީފް ފަރަންސޭސްވިލާތަށް ވަޑައިގަތީ މެކްރަންގެ ދައުވަތަކަށް
  • ދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވީ އެމެރިކާ އާއި އިރާނުގެ ގުޅުން އިންތިހާއަށް ގޯސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ
  • ޒަރީފް ވަނީ ފަރަންސޭސީ ހާރިޖީ ވަޒީރު، ޖޯން-ޔްވޭ ލެ ޑްރައަންއާ އެކު ބައްދަލުކުރައްވާފަ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 26 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 20:10 4,955

ފަރަންސޭސީ ރައީސްއާ އެކު ޒަރީފް ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - އޭއެފްޕީ

ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ބިއަރިޓްޒްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޖީ-7 ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައި، ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރަން އާއި އިރާނުގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދް ޒަރީފް ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޒަރީފް ފަރަންސޭސްވިލާތަށް ވަޑައިގަތީ މެކްރަންގެ ދައުވަތަކަށެވެ. އެގައުމަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ޒަރީފް ވަޑައިގެންނެވީ ފަރަންސޭސީ ހާރިޖީ ވަޒީރު، ޖޯން-ޔްވޭ ލެ ޑްރައަންއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކަށެވެ. އެ ބައްދަލުކުރެއްވުން 3 ގަޑި އިރާ ބަޔަށް ދިގު ދެމިގެން ދިޔަކަމަށް ރޮއިޓަރޒް ނޫސް އެޖެންސީއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު ޒަރީފް ވަނީ ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރަންއާ އެކު ބައި ގަޑި އިރުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގައި ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކަށް ފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޒަރީފް ވިދާޅުވީ، އިރާނުން އަންނަނީ ބިނާކުރަނިވި ގުޅުންތަކެއް ގާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށާއި ރާސްތާ ކިތަންމެ އުނދަގޫ ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އެދެވޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ ރައީސްއާއި ހާރިޖީ ވަޒީރާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކަށް ފަހު ޒަރީފް ވަނީ ބިއަރިޓްޒްއިން ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ. ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މައުލޫމާތު ދިން ފަރަންސޭސީ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު އޭއެފްޕީއަށް ވިދާޅުވީ، މަޝްވަރާތަށް "ޕޮޒިޓިވް" ކަމަށެވެ.

އިރާނާއި ފަރަންސޭސްވިލާތުގެ އިސްވެރިން މި ބައްދަލުކުރައްވާފައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި އިރާނުގެ ގުޅުން އިންތިހާއަށް ގޯސްވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ހުންނެވީ މި ސަމިޓަށް ވަޑައިގެން ފަރަންސޭސްވިލާތުގައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް