އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެނިމަލް ރައިޓްސް

މިޔަރަށާއި މަޑީގެ އިތުރު 18 ބާވަތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީގޮތުން ހިމާޔަތް ދޭން ނިންމައިފި

  • ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެކޯ ޝާކްސް، ވެޖް ފިޝަސް އަދި ގިޓާ ފިޝް
  • ކޮންމެ އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މިޔަރު މަރާލާ

ކ. މާލެ | 25 އޯގަސްޓް 2019 | އާދީއްތަ 22:54 | 5,445

ގިޓާފިޝް އަށްވެސް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ - އާކައިވް

މިޔަރާއި މަޑީގެ 18 ވައްތަރުތަކަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އިތުރަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ.

ކޮންވެންޝަން އޮން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް އިން އެންޑޭންޖަރޑް ސްޕީޝީސް (ސައިޓްސް) ގައި މި ޕްރޮޕޯސަލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

އަލަށް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ދިރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މެކޯ ޝާކްސް، ވެޖް ފިޝަސް އަދި ގިޓާ ފިޝްއެވެ.

މިޔަރުގެ އުރަހަ ހިމަނައިގެން ތައްޔާރު ކުރާ ސޫޕް، ޝާކް ފިން ސޫޕް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް މިޔަރު މަރަމުން ދާތީ މިޔަރުގެ ގިންތި ވަނީ ކަނޑުތަކުން މަދުވެފައެވެ.

މެކްސިކޯއިން ހުށަހެޅި މި ގަރާރަށް މި ހަފްތާގައި އަމަލުކުރަން ފަށާނެއެވެ. އެއަށް ފަހު މިފަދަ މަސްބޭނުމުން އެތަކެތި ނެތިގެން ދިއުމުގެ ބިރު އޮތްނަމަ، އެ މަސްތައް ބޭނުން މަނާވެގެން ދާނެއެވެ.

މި ޕްރޮޕޯސަލްއަށް 102 ގައުމަކުން ރުހުން ދިން ނަމަވެސް 40 ގައުމަކުން ވަނީ މިކަމާއި ހިލާފަށް ވޯޓު ދީފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، އައިސްލޭންޑް، ޖަޕާން، މެލޭޝިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އުރަހައިގެ ބޭނުމުގައި އެކަނިވެސް، ކޮންމެ އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް 100 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މިޔަރު މަރާލާ ކަމަށް ޕިއު ޓްރަސްޓްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.