ހޮނިހިރު 18 ޖެނުއަރީ 2020
13 އުތުރަހަޅަ
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 23
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ދުނިޔެ - އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވުން

އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން އަސްކަރިއްޔާ ފޮނުވައިފި

  • ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލަން އެކި ސަރަހަައްދުތަކަށް ސިފައިން ފޮނުވާފައިވޭ
  • ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ ބްރެޒިލްއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފައި
  • އެމެޒަންގައި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 74000 އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 24 އޯގަސްޓު 2019 | ހޮނިހިރު 19:34 6,885

ބްރެޒިލްގެ އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވަން ބްރެޒިލްގެ އަސްކަރިއްޔާ ފޮނުވަން އެގައުމުގެ ރައީސް ޖައީރް ބޮލްޒޮނާރޯ ނިންމަވައިފިއެވެ.

ބޮލްޒޮނާރޯ ވަނީ އެމަޒަން ޖަންގަލީގެ އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ނޭޗަރ ރިޒާވްތަކާއި، ވެހިންގެ ބިންތަކަށާއި ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރީގައިވާ ސަރަހައްދުތަކަށް ސިފައިން ފޮނުއްވަވާފައެވެ. ބޮލްޒޮނާރޯ މިހެން މި ނިންމެވީ، އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުތަކާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ، އެގައުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މައިނަރުންނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ގަސްކަނޑާ ފަރާތްތަކަށް ބޮލްޒޮނާރޯ ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ބޮލްޒޮނާރޯ ވަނީ އެމެޒަން ޖަންގަލީގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހުސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފާޅުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. ބޮލްޒޮނާރޯ ވިދާޅުވީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މައިނިންގ ކުރިޔަށް ގެންދަން މިކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިކަން ކަމަށް ފާޅުގައި ބްރެޒިލްގެ ސަރުކާރުން ފެހި ސިގްނަލް ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ވަނީ ބްރެޒިލްއަށް އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. އެގޮތުން ފަރަންސޭސްވިލާތާއި އަޔަރލެންޑް ފަދަ ގައުމުތަކުން ވަނީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކާއި އެކު ވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން ތަންފީޒު ނުކުރާނެ ކަމަށް އިންޒާރުދީފައެވެ. އަދި ފިންލެންޑުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ގެރި މަސް ގަތުން މަނާކުރަން އީޔޫއަށް ގޮވާލާފައެވެ.

މިކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވަމުން، ހުކުރު ދުވަހު ދެއްވި ހިތާބެއްގައި ބޮލްޒޮނާރޯ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ވެސް އަލިފާން ގަނޑުތައް ރޯވާ ކަމަށާއި، އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަހަރު ރޯވި އަލިފާންގަނޑުތަކަކީ އެގައުމުގައި އުޅޭ ދަނޑުވެރިން ގަސްތުގައި ރޯކޮށްފައިވާ އަލިފާންގަނޑުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. އެމީހުންގެ މަގުސަދަކީ ދަނޑުގޮވާން ކުރަން އިތުރު ބިންތައް ހޯދުން ކަމަށް އެފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން، ބްރެޒިލްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި އެހެން ގައުމުތަކުގައި ހުންނަ ބްރެޒިލްގެ އެމްބަސީތައް ދޮށަށް ވެސް މީހުން އެއްވެ އަޑުއުފުލާފައިވެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން އެމެޒަން ޖަންގަލީގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 80 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޭސް ރިސަރޗް އެޖެންސީއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 74000 (ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް) އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް