ހޯމަ 21 ސެޕްޓެންބަރ 2020
01 އަތަ
1442 ސަފަރު 03
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
އެމެޒޯން ރެއިންފޮރެސްޓުގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ

އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާރިސާއެއް: ފްރާންސްގެ ރައީސް

  • މެކްރޮން ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އަހަރެމެންގެ ގެ އަނދަނީ" ކަމަށް
  • މި މައްސަލަ ޖީސެވަން ސަމިޓުގެ އެޖެންޑާ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފަވޭ
  • އެމެޒޯން ސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ ކަމަށް ލޭބަލް ވެފައިވާ ސަރަހައްދެއް

ކ. މާލެ | 23 އޯގަސްޓް 2019 | ހުކުރު 08:15 | 5,889

އެމެޒޯން ރެއިންފޮރެސްޓުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކަކީ ބައިނަލްއަގުވަމީ ކާރިސާއެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމެނުއަލް މެކްރޮން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެކްރޮން ވަނީ މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ "އަހަރެމެންގެ ގެ އަނދަނީ" ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މި މައްސަލަ ޖީ-7 ސަމިޓުގެ އެޖެންޑާ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރީގައި ހިމަނަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖެއަރ ބޮލްސޮނަރޯ ވަނީ މެކްރޮން މިކަމުގެ ސިޔާސީ ފައިދާ ނަންގަވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މެކްރޮންއަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސްޕޭސް ރިސާރޗް (އައިއެންޕީއީ) އިން ނެރެފައިވާ ސެޓެލައިޓް ޑޭޓާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ބްރެޒިލްގައި ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް، މި އަހަރު އެކަނިވެސް 85 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި އެ ހާދިސާތައް ހިނގަފައިވަނީ ގިނައިން އެމޭޒަން ސަރަހައްދުގައެވެ.

ތިމާވެށީގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރައްވާ ބައެއް މީހުން ވަނީ އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް ހިނގާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް އިތުރުވެފައިވަނީ ބޮލްސޮނަރޯގެ ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. އެމީހުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި ގަސްގަހާގެހި ކެނޑުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އެހެން ފަރާތްތަކަށްވެސް ހިތްވަރު ދެނީ ބޮލްސޮނަރޯގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ބޮލްސޮނަރޯ ވަނީ ދަނޑުވެރިން ގަސްދުގައި އެސަރަހައްދުގައި ހުޅުޖަހަނީކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމޭޒަން ޖަންގަލީގައި ދުނިޔެ ހޫނުވުން ދުރުކޮށްދިނުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ސަރަހައްދެކެވެ. އެމެޒޯން ސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭ ކަމަށް ލޭބަލް ވެފައިވާ ސަރަހައްދަކަށްވާއިރު، ދުނިޔެއަށް ބޭނުންވާ 20 އިންސައްތަ އޮކްސިޖަން އުފައްދަނީ އެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.