ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ދުނިޔެ - ގޫގުލް

ހޮންގްކޮންގުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ބެހޭ ވީޑިއޯ ހިއްސާ ކުރާ ޔޫޓިއުބް އެކައުންޓުތައް ގޫގުލްއިން ހުއްޓުވައިފި

  • ގޫގުލްއިން ވަނީ މި ސަބަބާހުރެ 210 ޔޫޓިއުބް ޗެނަލެއް ޑިޒޭބަލް ކޮށްލާފަ
  • އެފަދަ އެކައުންޓުތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ފޮރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވޭ
  • ހޮންކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެން

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 08:17 3,160

ހޮންގްކޮންގްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން - ރޮއިޓަރސް

ހޮންގްކޮންގުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ބެހޭ ވީޑިއޯ ޔޫޓީއުބްގައި ހިއްސާކުރަން ހަދާފައިވާ އެކައުންޓުތައް ގޫގުލްއިން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

ގޫގުލްއިން ވަނީ މި ސަބަބާހުރެ 210 ޔޫޓިއުބް ޗެނަލެއް ޑިޒޭބަލް ކޮށްލާފައެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެފަދަ އެކައުންޓުތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ފޮރުވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ގޫގުލްގެ ކުރިން ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާއިންވެސް ވަނީ، މުޒާހަރާތައް ކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތައް ހިއްސާ ކުރާ އެކައުންޓުތަކާއިމެދު މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް ގޫގުލްއިން މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ސަބަބެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ޑިސޭބަލްކޮށްލެވިފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާގެ ސަރުކާރު ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިކަމާ ގުޅިގެން، ޗައިނާގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ މީޑިއާ ތަކުގެ ތެރެއިން ޒިންހުއާ ކުންފުނި ފަދަ ކުންފުނިތަކާއެކު އިސްތިހާރުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލާނެ ކަމަކަށް ގޫގުލްއިން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޓްވިޓާއިން ވަނީ ހޮންގްކޮންގް ގެ މުޒާހަރާއާއި ދެކޮޅަށް ކެމްޕެއިން ކޮށްފައިވާ ބައެއް އެޑްތައް ޓްވިޓާގައި ހިމެނުމުން އޭގެ ސަބަބުން އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން، އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓާ މީޑިއާތަކުގެ އިސްތިހާރު ޖެހުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ހޮންކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފެށުނީ ސަރުކާރުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު ހުށަހެޅި ބިލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ބިލް ފާސް ކުރި ނަމަ، ހޮންކޮންގްގައި ތިބި ކުށްވެރިންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް އެމީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް