ބުރާސްފަތި 20 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 7
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 26
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ދުނިޔެ - ޖިހާދީ ޖެކް

ޖިހާދީ ޖެކްގެ މައްސަލައިގައި ކެނެޑާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ފާޑުކިޔައިފި

  • އިނގިރޭސިވިލާތުން ވަނީ އޭނާގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަނެފަ
  • ޖެކް ގެ އަތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުކަން ވެސް އޮވޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 19 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 22:07 7,416

ޖިހާދީ ޖެކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޖެކް ލެޓްސް - ފޭސްބުކް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޖެކް ލެޓްސް (ޖިހާދީ ޖެކް) ގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަންނަން އިނގިރޭސިވިލާތުން ނިންމުމުން ކެނެޑާގެ ފާޑުކިޔުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަމާޒުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނިންމުމަށް ފާޑުކިޔަމުން ކެނެޑާއިން ބުނީ މިއީ "އެހެން ބައެއްގެ ބޮލަށް ޒިންމާ ޖެހުމަށް ފަހު އެ ޒިންމާ އިން ރެކިގަންނަން" އިނގިރޭސިވިލާތުން ކުރިކަމެއް ކަމަށެވެ. ކެނެޑާގެ ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ މިނިސްޓަރު ރަލްފް ގުޑޭލް އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނިންމުމާއި މެދު ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. ގުޑޭލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޓެރަރިޒަމްގެ ސަރަހައްދީ އިމެއް ނޯންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ބަޔާނުގައި ގުޑޭލް ވަނީ ކެނެޑާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ވެސް ސީރިޔާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ހައްޔަރުކޮށް، އެގައުމުގެ ބައެއް ޖަލުތަކުގައި ތިބިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންނަން އެއްވެސް ގާނޫނަކުން ލާޒިމް ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމީހުން ގެނައުމުގެ ނަމުގައި އެގައުމުގެ ކޮންސިއުލަރ މަސައްކަތްކުރާ އޮފިޝަލުން ނުރައްކާތެރި މައިދާނަކަށް ފޮނުވާނުލާނެކަމަށް ގުޑޭލްގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނޫ ބުނާގޮތުން ނަމަ އެއްވެސް ގައުމަކުން އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއްގެ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަނެވޭނީ އޭނާ ގައުމެއް ނެތި ނުހުންނާނެ ނަމައެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޯމް އޮފީހުން ބުނީ ރައްޔިތުކަން ނިގުޅައިގަތީ ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

ކެނެޑާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިގެން އުޅެނީ، އެ ދެ ގައުމުގެ ވެރިން އަންނަ ހަފުތާ ބަނދުގައި އޮންނަ ޖީ-7 ސަމިޓުގައި ބައްދަލުކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

"ޖިހާދީ ޖެކް" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ 23 އަހަރުގެ ޖެކް ލެޓްސް ހުރީ 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށީގެން ކުރުދީންގެ ލަޝްކަރެއް ކަމުގައިވާ، ވައިޕީޖީގެ ޖަލެއްގައި ބަންދުކޮށްފައެވެ. ޖެކް ލެޓްސް ގެ އަތުގައި ކެނެޑާގެ ރައްޔިތުކަން ވެސް އޮވެއެވެ. އޭނާއަށް ފަންޑު ކުރިކަމުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވުމާއި ގުޅިގެން 15 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ހުކުމް ވަނީ އަހަރު ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް