އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ކުޅިވަރު - ގެރެތު ބޭލް

ބޭލް ރެއާލްގައި މަޑުކުރާނެކަން ޒިދާން ހާމަކޮށްފި

  • ބޭލްގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ގައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 18 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 12:21 2,529

ގެރެތު ބޭލް - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ވޭލްސްގެ ކެޕްޓަން ގެރެތު ބޭލް ވިއްކާނުލާނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ރެއާލްގައި ކާމިޔާބު ހަ ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ބޭލް އެޓީމު ދޫކޮށްލާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް މި ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ގަދަވިއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޒިދާން އޭނާއަށް ޓީމުން ފުރުސަތު ދީފައިނުވާއިރު އޭނާ ވިއްކާލުމަށް ވެސް ރެއާލްއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭލް ވަނީ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަށް ރެއާލްއިން ދެމުންދާ މުސާރަ ނުދޭ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން ބޭލް ވަނީީ ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ޗައިނާގެ ކްލަބަކަށް އޭނާ ވިއްކާލަން ރެއާލްއިން ނިންމިއިރު މީގެކުރިން ޒިދާން ވަނީ މިސީޒަނުގައި ރެއާލްއިން ބޭލްގެ ބޭނުންނުހިފާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާކޯ އަސެންސިއޯއަށް އަނިޔާވުމާއި ގުޅިގެން ބޭލް ވިއްކާލުން ރެއާލްއިން ވަނީ މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި 3-1 އިން ސެލްޓަ ވީގޯ ބަލިކުރުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒިދާން ބުނީ ރެއާލްގައި ބޭލް މަޑުކުރާނެ ކަމަށާއި ފޯކަސް ކުރާނީ ހަމައެކަނި ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޭލްގެ އިތުރުން ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ވެސް މި ސީޒަނުގައި ފެނިގެންދާނީ ރެއާލްގެ ހުދު ޖާޒީއިން ކަމަށެވެ.

ރެއާލްއަށް 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ބަދަލުވި ބޭލް ވަނީ އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން 2016 ވަނަ އަހަރު 2022 ގެ ނިޔަލަށް އާކޮށްފައެވެ.

ސީޒަން ހުޅުވުމަށް ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުގައި ބޭލްގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި ބެންޒެމާ ރެއާލްއަށް ޖަހައިދިން ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ އެގާރައިން ބޭލްއަށް ޖާގަ ލިބުނީ އެޑެން ހަޒާޑަށް އަނިޔާވުމާއި ވިދިގެންނެވެ.

ޕްރީ ސީޒަނުގައި ރެއާލްއިން އައުޑީ ކަޕްގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕަރސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގެ ސްކޮޑަށް ބޭލް ނަގާފައިނުވާއިރު އޭނާ ގޮލްފް ކުޅެން ހުރި ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އޭނާއަށް އަމާޒުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެފަހަރު ބޭލް ދިފާއުކޮށް ޒިދާން ބުނީ އޭނާ އެމެޗުން ފެނިފައިނުވަނީ ފިޓު ނުވުމުން ކަމަށެވެ.

ބޭލް ވަނީ ރެއާލްއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 231 މެޗުގައި 102 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ކްލަބާ އެކު ހަތަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ތިން ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް، ތިން ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް، އެއް ސްޕެނިޝް ލީގު، އެއް ކޮޕަ ޑެލްރޭ އަދި އެއް ސްޕެނިށް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް