ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2017 | ބުދަ 20:54
ރެއާލްގެ މިޑްފިލްޑަރު އިސްކޯ
ރެއާލްގެ މިޑްފިލްޑަރު އިސްކޯ
ގޫގުލް
އިސްކޯ ސިޓީއަށް ބަދަލުވަނީ
އިސްކޯ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ސިޓީ ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ބާސާ އަދި ޓޮޓެންހަމް އިންވެސް ވަނީ އިސްކޯ ހޯން މަސައްކަތްކޮށްފަ
 
ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ފެނަބާޗޭއިން ވަނީ އިސްކޯ ހޯދަން މަސައްކަތްކޮށްފަ

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ މިޑްފިލްޑަރު އިސްކޯ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައިވެރިވެއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

ޑެއިލީ މިރާ އިން ބުނީ މި ސީޒަނަށް ފަހު އިސްކޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާއި، އޭނާ ދެން ގުޅޭނީ ސިޓީއާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޓީން ވެސް އޭނާ ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްކޯ ހޯދުމަށް ބާސާއިން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، އެ ކްލަބުން އަންނަނީ 2018އާ ހަމަޔަށް އިސްކޯ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ނުކުރުމަށް ބާރުއަޅަމުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ބާސާ އަދި ސިޓީގެ އިތުރުން އިސްކޯ ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމް އަދި ތުރުކީގެ ފެނަބާޗޭއިން ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ފެނަބާޗޭއިން ވަނީ ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާގައި ވެސް އިސްކޯ ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ރެއާލްގެ ކޯޗުކަމާ ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ހަވާލުވި ފަހުން އިސްކޯ އަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ޖާގަ ލިބުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމާ އިސްކޯ ހިތްހަމަނުޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ކްލަބްތަކުން ވަނީ އިސްކޯ ހޯދުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސްޕެއިންގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ އިތުރު އިޓަލީ، ޖަރުމަން އަދި އިނގިރޭސި ކްލަބްތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.
ވެލެންސިއާ އިން ކެރިޔަރު ފެށި އިސްކޯ ވަނީ މަލާގާ އަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ މަލާގާއާ އެކު ހޭދަކުރި ދެ ސީޒަނުގައި އެޓީމަށް ކުޅުނު 82 މެޗުގައި 17 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މަލާގާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އިސްކޯ ރެއާލްއާ ގުޅުނީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ.
އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބުގައި މިވީތަނަށް ހޭދަކުރި ހަތަރު ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 177 މެޗުގައި 28 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު، ފީފާ ކްލަބް ވާރލްޑްކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާ ލީގު ދެފަހަރު އަދި ކޮޕާޑެލްރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.
ކްލަބް ލެވެލްގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ހޯދާފައިވާ އިސްކޯ ވަނީ ސްޕެއިންގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއެކު ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވާރލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަ ސްޕެއިންއާ އެކު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް