ހޮނިހިރު 19 އޮކްޓޯބަރ 2019
02 ހެއި
1441 ސަފަރު 20
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:53
އިޝާ 19:05
ދުނިޔެ - ހޮންގ ކޮންގގެ މުޒާހަރާތައް

މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ބަންދުކުރި ހޮންގކޮންގގެ އެއަރޕޯޓު އަލުން ހުޅުވައިފި

  • ދެ ދުވަސް ވަންދެން އެއަރޕޯޓުގައި ދަތުރުވެރިން ތިބީ ތާށިވެފައި
  • އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާފައިވޭ
  • މުޒާހަރާތައް ވަނީ ދިހަ ހަފުތާއަށް ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 14 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 13:20 2,420

ހޮންގކޮންގގެ އެއަރޕޯޓުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދަތުރުވެރިން - އޭއެފްޕީ

މިހާރު ހޮންގކޮންގގައި ކުރަމުންދާ ވަރުގަދަ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން އަންގާރ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކަކަށް ފަހު، ހޮންގ ކޮންގ އެއަރޕޯޓު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

ފުލުހުންނާއި މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލް ސަރަހައްދުން ގޮސްފައިވާ އިރު، އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި ކުރިމަތލުންތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް އެކިވަރުގެ ޒަހަމްތައް ލިބިފައިވެއެވެ. މިހާރު އެއަރޕޯޓުގައި މުޒާހަރާކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިބީ ވަރަށް މަދު ބައެއް ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެއަރޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް އަލުން ފަށާފައިވާ އިރު، މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން އެއަރޕޯޓު ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ނުފުރި އެތަނުގައި ތާށިވެފައި ތިބެން ޖެހުނެވެ. އަދިވެސް އެމީހުންނަށް ފުރޭނީ ކޮން އިރަކުކަން ޔަގީންނުވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޒާހަރާގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދު ދޫކޮށްފައި ދިޔަ ނަމަވެސް، ހޮންގކޮންގގެ އެއަރޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ވަނީ ޓަރމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކުރުމަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް، އެގައުމުގެ ކޯޓަކުން ވަގުތީ އަމުރެއް ވެސް ހޯދާފައެވެ. މި އަމުރާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޝްރަހު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމަަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދާއިރު، އެ އޮތޯރިޓީން ބުނީ އެ އަމުރު ހޯދީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަަސް އަޅަމުންދާ ފަރާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ފުލުހުން މިއަމުރު ތަންފީޒުކުރާނެ ކަމާއި މެދު ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހުން ވަނީ މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތްތައް އެސަރަހައްދުން ދުރުކުރުމަށް، ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށް، ބައެއް ފަރާތްތައް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ފުލުހުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ގައިގައި މުގުރުން ތަޅާ ވީޑިއޯތަކާއި ފޮޓޯތައް އާންމުވެފައިވާ އިރު، ފުލުހަކު އަންހެނެއް ގައިގައި ފަހަތުން އައިސް މުގުރުން ޖެހުމުން، މުޒާހަރާ ކުރަމުން ދިޔަ ބަޔަކު ވަނީ އެ މުގުރުން ފުލުސް މީހާ ގައިގައި ތަޅާ އަންހެން މީހާ ސަލާމަތްކޮށްފައެވެ. ފުލުސް މީހާ ސަލާމަތްވީ ބަޑި އަތަށް ނަގައި އިންޒާރު ދިނުމުންނެވެ.

އެއަރޕޯޓުގެ ޓަރމިނަލް ސަރަހައްދުގައި ކުރަންފެށި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުބޮޑު އެއް އެއަރޕޯޓު ވަނީ ދެ ދުވަހެއް ވަންދެން މުޅިން އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާތަކުގައި މިލިއަނެއްހާ މީހުން އަންނަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެ ހުއްޓުމެއްނެތި ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ ހޮންގކޮންގގެ މައްސަލައިގައި ޗައިނާއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިން ސަރަހައްދީ ރޮނގު ކައިރިއަށް ޖަމާވަމުން އަންނަ މަންޒަރު މީޑިއާތަކުން އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ.

ހޮންގކޮންގގައި މުޒާހަރާކުރަން ފެށުނީ، އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ޝަރީއަތް ހިންގުމަށް ޗައިނާއަށް އެކްސްޓްރެޑައިޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަދަލަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެސަރަހައްދުގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަވާ ކެރީ ލޭމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން ދިނުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް