އަންގާރަ 17 ސެޕްޓެންބަރ 2019
11 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:05
މަޣްރިބް 18:07
އިޝާ 19:18
ކުޅިވަރު - އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ލޯންގޭ)

ލޯންގޭ ގައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

  • ލޯންގޭ ވަނީ މެދުނުކެނޑި 2004 އިން ފެށިގެން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައި
  • ލޯންގޭ ވަނީ 2010 އިން 2015 އަށް ގައުމީ ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައި

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 13 އޯގަސްޓު 2019 | އަންގާރަ 23:56 6,959

ރައީސް ސޯލިހު (ކ) ލޯންގޭ (ވ) އާ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ފިލާ ހަވާލުކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ވޮލީއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްދިން އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ލޯންގޭ) ގައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަދި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗަށްފަހު ލޯންގޭ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، އޭނާގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝިލްޑެއް ދީފައެވެ. މި ޝިލްޑް ލޯންގޭއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއެވެ.

މީގެއިތުރުން ނިމިދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ލޯންގޭ ކުޅުނު ޖޯޒީގައި ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

އައިއޯއައިޖީގައި ލޯންގޭ ބޭނުންކުރި ޖޯޒީގައި ރައީސް ސޯލިހު ސޮއިކުރައްވާފައި

ލޯންގޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލީ ލަންކާ އަދި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކުޅުމަށްފަހުއެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އޭނާއަށް މެޗުތަކުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުނު ނަމަވެސް، ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ އަބަދުވެސް ލިބެއެވެ.

ލޯންގޭ ވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދައިފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަންވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް