އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

އީސަގެ "ހަނދާންކުރައްޗޭ" ބައިސްކޯފަށް!

  • މި އަލްބަމްގައި ޖުމްލަ ދިހަ ލަވަ އެކުލެވޭ
  • މި އަލްބަމް އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ބައިސްކޯފް އެޕުން އަޑުއެހެން ހުންނާނެ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 08:32 5,877

"ހަނދާންކުރައްޗޭ" ގެ ޕޯސްޓަރު - ފޭސްބުކް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި އީސާ ޝަރީފްގެ އަލްބަމް "ހަނދާން ކުރައްޗޭ" އީދު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އީސަ ބުނީ މި އަލްބަމް އީދު ދުވަހުން ފެށިގެން ބައިސްކޯފް އެޕުން އަޑުއެހެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހުސް ލޯބީގެ ލަވަތައް އެކުލެވޭ މި އަލްބަމްގައި ޖުމްލަ ދިހަ ލަވަ އެކުލެވެއެވެ.

މި އަލްބަމްގައި ހިމެނޭ އަށް ލަވައިގެ ޅެން އީސާ ޝަރީފް ހަދާފައިވާއިރު އަނެއް ދެލަވައިގެން ޅެން ހަދާފައިވަނީ އިއްޒަތު އަހުމަދު ނިޒާރެވެ.

ލަވަތައް ކިޔާފައިވަނީ ރާފިޔަތް ރަމީޒާ، މުހައްމަދު އަބްދުލްޣަނީ (ތޭރަވާ)، މަރިޔަމް އަޝްފާ، މުމްތާޒް އަދި ހާމިދު ނިޝާންއެވެ.

"ހަނދާންކުރައްޗޭ" މި އަލްބަމް ބައިސްކޯފް އެޕަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ގިނަ މީހުން އަޑުއަހާ އެޕަކީ ބައިސްކޯފް ކަމަށް ވުމުން ކަމަށެވެ.

"ކުރިން އަލްބަމްތަކުގެ ސީޑީ ވިކުނު ނަމަވެސް މިހާރު އެ މާކެޓެއް ނޯވޭ. ބައިސްކޯފަކީ އެންމެ ގިނަ ވިއުވާރސް ތިބޭ އެޕްލިކޭޝަން. އެހެންވެ ބައިސްކޯފް އެޕަށް މި އަލްބަމް އަޕްލޯޑް ކުރީ" އީސަ ބުންޏެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި ލަވަ ތަކުގެ ވީޑިއޯ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އީސަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް