ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 03:19
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުން
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުން
ފޭސްބުކް
އޭއެޗް ބްރަދާސް
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
 
މިއީ އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ފަސްވަނަ އައުޓްލެޓް

މަޝްހޫރު އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ އައު ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

މިފިހާރަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ހުޅުވައިދެއްވީ އޭއެޗްބަރަދާސްގެ ފައިނޭންސް އެންޑް އެދްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑައިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސަނީމް ހުސެއިން އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭއެޗްބްރަދާސްގެ މެނޭޖަރ އަހްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މިއީ އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ފަސްވަނަ އައުޓްލެޓް ކަމަށާއި މިފިހާރަ ހުޅުވުމާއި ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ހޮނިހިރު ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު ގުރުއަތުލުމެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެއްވަނަ އިނާމަކަށް ދޮންނަ މެޝިނެއް، ދެވަނަ އިނާމަކަށް މައިކްރޯ ވޭވް އަވަނެއް، ތިން ވަނަ އިނާމަކަށް ހޭންޑް މިކްސްޗަރ އެއް މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

މި ފިހާރައިންވެސް އޭއެޗްބްރަދާސްގެ ހުރިހާ ފިހާއަކުން ލިބޭ ހާޑްވެއަރ ސާމާނު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އަހްމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް