ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ވިޔަފާރި - ޕަސްކާލް ޔޯގަޓް

ޕަސްކާލް އަށް 50 އަހަރުފުރުން ސޯސަން ފިހާރައިން ފާހަގަކޮށްފި

  • ޕަސްކާލް ޔޯގަޓް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފް ކުރިތާ 10 އަހަރު
  • ޕަސްކާލް ޔޯގަޓަކީ ދިވެހި ކުޑަ ކުދިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ޔޯގަޓް
  • ޕަސްކާލް ޔޯގަޓަކީ ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމް އަދި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ރިއާލް މެޑްރިޑް ގެ އޮފިޝަލް ޑްރިންކް

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 08:59 2,317

ޕަސްކާލް ޔޯގަޓް - އާކައިވް

ސްޕެއިން ގެ އެންމެ މަގްބޫލް ޑެއިރީ ބްރޭންޑް، ޕަސްކާލް އަށް 50 އަހަރުފުރުން ސޯސަން ފިހާރައިން ފާހަގަ ކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ސޯސަން ފިހާރައިން ސޯލްޓް ރެސްޓޯރެންޓް ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓުގައި ޕަސްކާލް ޔޯގަޓް ވިއްކާ އަދި އިޝްތިހާރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެބޭފުޅުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ހަދާނީލިޔުން އަރުވާފައެވެ.

މި ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވަނީ ޕަސްކާލް ޔޯގަޓަކީ ދިވެހި ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ޔޯގަޓްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޕަސްކާލް ޔޯގަޓް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ތައާރަފް ކުރިތާ 10 އަހަރު ފުރިފައި ވާއިރު ޕަސްކާލް ޔޯގަޓަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގްބޫލްޔޯގަޓް ބްރޭންޑެވެ.

ޕަސްކާލް ޔޯގަޓް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓް ކުރަނީ ސޯސަން ފިހާރައިންނެވެ. ޕަސްކާލް ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކޮށްފައި ވާއިރު، 2011 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް، ސޯސަން ފިހާރައިން އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެތެރެކުރަނީ ޕަސްކާލް ޔޯގަޓުގެ ދެ ކޮންޓެއިނަރެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މަހެއްގެ މައްޗަށް 40 ފޫޓުގެ ދެ ކޮންޓެއިނަރު ސޯސަން ފިހާރައިން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެއެވެ.

ޔޯގަޓްގެ އިތުރުން ޕަސްކާލްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތައް ވެސް މާކެޓަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޕަސްކާލްގެ އެކްސްޕޯޓް މެނޭޖަރ ޚަވިއަރ ޕަލަމިނޯ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕަސްކާލް ޔޯގަޓަކީ ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމް އަދި މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ޓީމް ރިއާލް މެޑްރިޑް ގެ އޮފިޝަލް ޑްރިންކްއެވެ.

އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޕަސްކާލްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ 10 ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް