raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
"ކޮމާންޑޯ 2" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް!
 
ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން ތިބީ މި ކާމިޔާބީއާ މެދު ވަރަށް އުފަލުން
 
ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 5.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
2,817
ކ. މާލެ |
5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 09:08
"ކޮމާންޑޯ2" ގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ވިދްޔުތް ޖަމްވަލް
ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު "ކޮމާންޑޯ 2" އަށް ބޮކޮސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

 

ވިދްޔުތް ޖަމްވަލް ލީޑް ރޯލުންފެނިގެންދާ މި ފިލްމް އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 5.10 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

 

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ވިޕުލް ޝާހް ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން ތިބީ މި ކާމިޔާބީއާ މެދު ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ "ކޮމާންޑޯ: އަ ވަން މޭން އާރމީ" އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 3.69 ރުޕީޒް އެވެ.

 

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސާރ ޝާހު ބުނެފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ތަރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކަށް ވުރެން މި ފލްމުގެ ފެށުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބެލުންތެރިން  ވަނީ މި ފިލްމާއި ފިލްމުގެ ތަރި ވިޔުތް ބަލައިގެންފައި ކަމަށެވެ.

 

ދެވަނައަށް ނެރޭ ފިލްމަށް ބޮޑު ކާމީޔާބީއެއް ލިބުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް "ކޮމާންޑޯ އަށް ވުރެން ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް "ކޮމާންޑޯ 2 " އަށް މިވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައިކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

އަދި މި ފިލްމު ބެލި ފަރާތްތަކަށް ފިލްމު ކަމުގޮސްފައިވާތީ  އެކަމާއި ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމަށް ޝާހް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ވަގު ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހިންގަމުންދާ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ  މި ފިލްމައި ވިދްޔުތް ޖަމްވަލްގެ އިތުރުން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދަނީ އީޝާ ގުޕްތާ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް