އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުން

މެލޭޝިއާ އިން ރީ ޖޮން ޗޮލް ހައްޔަރު ކުރީ "މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން" ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި

  • މެލޭޝިއާ އިން ރީ ޖޮން ޗޮލް، ބަންދުން ދޫކޮށް ޑިޕޯޓުކޮށްލީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެ

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:35 3,340

މަރާލައިފައިވާ ކިމް ޖޮން ނަމް - އޭއެފްޕީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމް ދާދި ފަހުން މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓެއްގައި މަރާލުމުގައި  ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު އުތުރު ކޮރެއާގެ ރައްޔިތަކު، އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ "މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން" ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ރީ ޖޮން ޗޮލްއާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް އިން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރެވުނީ "މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން" ކަމަށާއި އެކަން ކުރީ "އުތުރު ކޮރެއާގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތް ހަލާކުކޮށްލުމަށް" ކަމަށެވެ. ރީ ޖޮން ޗޮލް މެލޭޝިއާ އިން ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު އޭނާ މެލޭޝިއާ އިން ހައްޔަރު ކުރީ "މަކަރުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަށުން" ކަމަށް އޭނާ ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގައި ހުންނަ އުތުރު ކޮރެއާގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީ ވާހަކަ ދައްކަމުންވެ. ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ ގަދަކަމުން އޭނާ ލައްވާ ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރި ކަމަށް އެއްބަސް ކުރަން މެލޭޝިއާގެ ތަހުގީގުކުރާ ފާރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާ އިން ރީ ޖޮން ޗޮލް، ބަންދުން ދޫކޮށް ޑިޕޯޓުކޮށްލީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނެތް ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމް ދާދި ފަހުން މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓެއްގައި މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާ އިން ވަނީ ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް