ބުދަ 20 ނޮވެންބަރު 2019
07 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 23
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ހައިވޭއާއި ބްރިޖްގައި ކޭބަލް

ހައިވޭއާއި ބްރިޖްގައި ފައިބާރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށަނީ

  • ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ފައިބާ ކޭބްލް އަޅަން ފަށަނީ އަންނަ ހަފްތާގައި
  • ކޮންޓްރެކްޓް ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރެވިފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 09:33 3,322

ސިނަ މާލެ ބްރިޖް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ހައިވޭއާއި ބްރިޖްގައި ފައިބާރ ކޭބަލް އެޅުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށުމަށް ހަމަ ޖެހިއްޖެއެވެ.

ކެމެރާތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާކުރިން ވެސް ވަނީ ފެށިފައި ކަމަށާއި ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި މަޝްރޫޢު ނިމޭނެ ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގެ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޖުމްލަ 97 ކެމެރާ ހަރު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

30 އޭޕްރީލް ގައި ފުލުހުން ކުރި އިއުލާނާއި ގުޅިގެން 8 ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ފައިބާރ ކޭބަލް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލް ވަނީ ރާއްޖެ އެމް ވީ އަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓްއެއް ހިނގައިފިނަމަ ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކެމެރާ ފުޓޭޖް އިން އެކްސިޑެންޓް ހިނގައި ދިޔަ ގޮތް ބަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް