އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - އިތިއޯޕިއާ

އިތިއޯޕިއާގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ ގަޔަށް ބޮޑީގާޑަކު ބަޑިޖަހައި އަވަހާރަކޮށްލައިފި

  • އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ އަވަހާރަކޮށްލީ ބަޣާވާތްކުރަން އުޅުނު ބަޔަކު
  • ސަރުކާރުންވަނީ ހާލަތު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ކޮންޓްރޯލް ނެގިފައިވާކަމަށް ބުނެފަ
  • ބޮޑީގާޑުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 23 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 23:19 20,810

ޖެނެރަލް ސިއަރޭ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު - ބީބީސީ

އިތިއޯޕިއާގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ސިއަރެ މިކޮނެންގެ ގަޔަށް އޭނާގެ އަމިއްލަފުޅު ބޮޑީގާޑަކު ބަޑިޖަހައި ވެރިރަށް އަދިސް އަބާ އަވަހާރަކޮށްލައިފިއެވެ

ބޮޑުވަޒީރު އަބީ އަހްމަދު ވިދާޅުވީ އޭނާއާއި އިތުރު އޮފިސަރަކު އަވަހާރަވީ އިތިއޯޕިއާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތެއް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރެއިންކަމަށެވެ.

ޖެނެރަލް ސިއަރޭ އަވަހާރަކޮށްލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު އޭނާގެ ގެކޮޅުގައި ޖެނެރަލް ގެޒާއީ އަބޭރާއާވެސް އެކުގައެވެ.

ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އަވަހާރަކޮށްލި ބޮޑީގާޑު މިހާރުވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިކަމަށް ބޮޑުވަޒީރުގެ އޮފީހުގެ މީޑިއާއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުވަނީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ޚިތާބެއް ދެއްވައި ގައުމު ބައިބައި ކުރަން އުޅޭ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި އެއްބައިވަންތަކަން ދެއްކުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުންވަނީ ހާލަތު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައި ކޮންޓްރޯލް ނެގިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުންވަނީ އަދިސް އަބާބާގައި ތިބި އެ ގައުމުގެ މުވައްޒަފުން ގެއިން ނުނިކުތުމަށް އަންގާފައެވެ.

އިތިއޯޕިއާގެ އަމްހާރާއާއި އެހެނިހެން ހިސާބުތަކަށް މި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައިވަނީ ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ އަސަރުކޮށްފައެވެ.

މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަބީ މިދިޔަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތީއްސުރެ ގެންދަވަނީ ސިޔާސީ ހަތުރުވެރިކަން ނައްތާލުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ދޫކޮށް ސިޔާސީ ޕާޓީތައް މަނާކުރެވިފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަމުންނެވެ.

އެފްރިކާގައި އެންމެ ދުވަސްވީ މިނިވަން ގައުމުގެ ގޮތުގައި އޮތް އިތިއޯޕިއާއަކީ ނައިޖީރިއާއަށްފަހު އެ ބައްރުގައި އެންމެ އާބާދީ ބޮޑުވެސް ގައުމެވެ.

އާބާދީގައި 102.5 މިލިއަން މީހުން އުޅޭއިރު 80 އަށްވުރެ ގިނަ ދީނީ ފިކުރުތަކަށް މީހުން ބެހިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް