ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 17:04
ސިޓީ އައިޝަތު، (ކ) އާއި ތި ހުއޮންގް، (ވ)
ސިޓީ އައިޝަތު، (ކ) އާއި ތި ހުއޮންގް، (ވ)
ގޫގުލް
ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުން
ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ އަންހެނަކަށް މެލޭޝިއާ އިން ދައުވާ އުފުލައިފި
 
މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުން ފުރަން ވެގެން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލީ މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން

އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން ނަމް ދާދި ފަހުން މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓެއްގައި މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ އަންހެނުންގެ މައްޗަށް މެލޭޝިއާ އިން ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ އަންހެނުން ވަނީ ބުދަދުވަހު، ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުގެ ކޯޓަކަށް މެލޭޝިއާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ގެންދެވިފައެވެ. އަދި އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ދައުވާ ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ދެ އަންހެނުންނަކީ ވިއެޓްނާމްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޑޯން ތި ހުއޮންގް، 28، އާއި އިންޑޮނީޝިއާގެ ސިތީ އައިޝަތު، 25، އެވެ. މި މީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަަމަ މަރުގެ ހުކުމް އަންނާނެއެވެ. ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެއަންހެނުން ބުނެފައި ވަނީ އެމީހުން ހީކުރީ އެމީހުންނަށް ބައިވެރިވެވުނީ ޓީވީ ޕްރޭންކްއެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޓީ އައިޝަތު ބުނީ، އޭނާ އެކަން ކުރީ ބަޔަކު އޭނާއަށް އަޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ހަގީގަތުގައި އޭނާ އެކަން ކުރީ "400 މެލޭޝިއަން ރިންގިޓް (90 ޑަލަރު) އަށް ބޭބީ އޮއިލް ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޭންކް އަކަށް (ޖޯކަކަށް) ކަމަށް", ކަމަށެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަ ލަމްޕޫރުން ފުރަން ވެގެން އެއާޕޯޓަށް ގޮސް ހުއްޓައި ކިމް ޖޮން ނަމް މަރާލީ މީގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. ކިމް ޖޮން ނަމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަޔަކު

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އިތުރު ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ދަނީ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް