ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ޔޫރޯ ކޮލިފައިން

ޔޫރޯ ކޮލިފައިން: ބެލްޖިއަމް އާއި ޖަރުމަނަށް މުހިންމު މޮޅެއް

  • މޮޅުވީ ކަޒަކިސްތާންއާ ވާދަކޮށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ޖަރުމަން މޮޅުވީ ބެލަރުސްއާ ވާދަކޮށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 9 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 09:51 | 3,629

ބެލްޖިއަމް އަދި ކަޒަކިސްތާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ޖަރުމަނުން މުހިންމު މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ގްރޫޕް އައިގައި ހިމެނޭ ބެލްޖިއަމް މޮޅުވީ ކަޒަކިސްތާންއާ ވާދަކޮށް 0-3 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބެލްޖިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 11 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މާޓެންސްއެވެ.

ބެލްޖިއަމްއިން ލީޑު ފުޅާކުރީ 14 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު މާޓެންސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ކަސްޓަންގްއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިންވެސް ބެލްޖިއަމްއަށް ވަނީ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ބެލްޖިއަމްއިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް ވަނީ ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތައް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 50 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރޮމެލޫ ލުކާކޫއެވެ. މިއީ އޭނާ ގައުމީ ޓިމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން 45 ވަނަ ލަނޑެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ރަޝިއާއިން ސެން މެރީނޯގެ މައްޗަށް 0-9 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދާފައިވާއިރު، ސްކޮޓްލޭންޑުން ވަނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައިޕްރަސްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައެވެ.

ގްރޫޕް އައިގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ބެލްޖިއަމްއެވެ. ދެވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ރަޝިއާ އޮތްއިރު، ރަޝިއާއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ލަނޑުގެ ތަފާތުން ތިންވަނައިގައި އޮތީ ސްކޮޓްލޭންޑެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގްރޫޕް ޖޭގައި ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަން މޮޅުވީ ބެލަރުސްއާ ވާދަކޮށް 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބެލަރުސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކިމިޗްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ލިރޯއި ސާނޭއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ޖަރުމަނަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާއިރު، އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އެޓީމަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައިވެސް ޖަރުމަނަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައިވާއިރު، މުޅި މެޗުގައިވެސް ބެލަރުސްއަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް މާ އެދެވޭ ފުރުސަތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ޖަރުމަންގެ ދެވަނަ ލަނޑު 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖިންޓާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ މާކޯ ރެއުސްއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ޖަރުމަނަށް ވަނީ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ފުލުފުލުގައި ފުރުސަތުތައް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ނޮދަން އަޔަލޭންޑުން ވަނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެސްޓޯނިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ނޮދަން އަޔަލޭންޑެވެ. ދެވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ޖަރުމަން އޮތްއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ނެދަލޭންޑްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.