ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ކުޅިވަރު - އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރެންޑްލީ: މެސީގެ ދެ ލަނޑުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވެއްޖެ

  • އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ނިކަރަގުއާއާ ވާދަކޮށް 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 10:10 3,920

އާޖެންޓީނާ އަދި ނިކަރަގުއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

އިންޓަނޭޝަލް ފްރެންޑްލީއެއްގައި ލިއޮނެލް މެސީގެ ދެ ލަނޑުން އާޖެންޓީނާ އިން ނިކަރަގުއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ނިކަރަގުއާއާ ވާދަކޮށް 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އާޖެންޓީނާގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން 37 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑަކުން ލީޑު ނަގާފައެވެ.

މެސީ ވަނީ އޭނާ ލަނޑު ފުރަތަމަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރިތާ މިނެޓެއް ތެރޭގައި ދެވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މިއީ އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 130 މެޗުގައި ޖެހި 67 ވަނަ ލަނޑެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ މެސީގެ ދެ ލަނޑުން ނިކަރަގުއާގެ މައްޗަށް އާޖެންޓީނާ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން އާޖެންޓީނާއިން ވަނީ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ މާޓިނޭޒްއެވެ. އޭނާ ވަނީ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް އާޖެންޓީނާއަށް ހަތަރު ލަނޑުގެ ލީޑެއް ހޯދައިދީފައެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު 81 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕިއެރާ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މެޗުގައި ނިކަރަގުއާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު އިތުރު ވަގުތުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ބަރޭރާއެވެ.

މިއީ މި މަހު ފަށާ ކޮޕަ އެމެރިކާއަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އާޖެންޓީނާއިން ކުޅުނު މެޗެކެވެ. ކޮޕަ އެމެރިކާގައި އާޖެންޓީނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި މަހުގެ 15 ދުވަހު ވަނަ ދުވަހު ބައްދަލުކުރާނީ ކޮސްޓަރިކާއާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް