ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - ބީއެމްއެލް އީދު ސައި

ބީއެމްއެލްއިން 8 ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނާއެކު އީދު ސައި ބާއްވައިފި

  • ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި މިފަދަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 4 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 16:12 3,507

ބީއެމްއެލްއިން ހުޅުމީދޫގައި ބޭއްވި އީދު ސައިގެ ތެރެއިން - ބީއެމްއެލް

ފިތުރު އީދު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި, އަދި އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، މުޖުތަމައުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މިފަހަރު އީދު ސައި ގައި ބީއެމްއެލް އިން ބައިވެރިވެ، 8 ރަށެއްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

އީދު ސަޔަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް އިޖްތިމާއީ ގުޅުން ބަދަހިކަން ފެނިގެންދާ އެއް ކަންތަކެވެ. އެއީ ކުޑަ އީދު ވިޔަސް އަދި ބޮޑު އީދު ވިޔަސް އީދު ނަމާދަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުން ފެންނަ އެންމެ ރީތި އެއް މަންޒަރަކީ މިފަދަ މުނާސަބަތުތަކުން ފެންނަ އެކުވެރިކަމެވެ.

އެގޮތުން ބީއެމްއެލްއިން ބައިވެރިވެ އީދު ސައި ބާއްވާފައިވާ ރަށްތަކަކީ ހއ. ހޯރަފުށި، ށ. ފުނަދޫ، ނ. ހޮޅުދޫ، ޅ. ނައިފަރު، އއ. ރަސްދޫ، ވ. ފެލިދޫ، މ. މުލި، އަދި ސ. ހުޅުމީދޫ އެވެ.

އީދު ސައި އިންތިޒާމްކޮށްފައިވަނީ ރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އަދި އާންމު ފަރުދުންނާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަމާއެކުގައި ކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން ބުންޏެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރ ޕްބްލިކް ރިލޭޝަންސް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ކުދިބޮޑު އެންމެން އީދުގެ ސައިގައި ބައިވެރިވެ، އެއްކޮށް ސައިބޮއި ވާހަކަ ދައްކާލާ މަންޒަރަކީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ކަމަށާއި އީދު ފަދަ މުނާސަބާތަކުގައި އެއްކޮށް މި ގޮތަށް އީދު ސައި ބާއްވާލުމަކީ އެކުވެރިކަން ބަދަހިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މިފުރުސަތުގައި ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިކަމަށް އިސްނަގައިގެން ކޮށްދިން މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން. އަދި ހަމައެހެންމެ މި ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މިކަމަށް ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށް އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.

~ މުޙައްމަދު ސަޢީދު / ބީއެމްއެލްގެ މެނޭޖަރ ޕްބްލިކް ރިލޭޝަންސް

ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ އުއްމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް މިފަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ވީހާވެސް ގިނަ ރަށްތަކުގައި ބޭއްވިގެންދިއުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް