ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ޖީއޭއެމްގެ އަހަރީ ޖަލްސާ

ޖީއޭއެމްގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 15 ގައި

  • މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖީއޭއެމްގެ އަސާސީ އާއްމު ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި
  • ޖީއޭއެމްގެ ރެޖިސްޓްރީގައި 70 ގެސްޓް ހައުސް ހިމެނޭ

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 4 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 13:45 2,088

ޖީއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް 15 މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ - ޓްވިޓަރ

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ 15 ޖޫންގައި އޮންނާނެ ކަމަށް ގޭމްގެ ރައީސް އަހްމަދު ކަރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކަރަމް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ 15 ޖޫންގައި އޮތް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ އާއްމު ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކަށް އޮތީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ އަސާސީ އާއްމު ގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ބައްދަލުވުމުގައި ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މީހުން އިތުރުކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އަދަދު 15 އަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި މިހާރު ތިބެނީ 9 މީހުންނެވެ.

ޖަމްއިއްޔާގެ އަސާސީ އާއްމު ގަވާއިދު އިސްލާހު ކުރުމަށް ވަނީ ހަަމަޖެހިފައި

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގައި ގާތްގަނޑަކަށް 70 ގެސްޓް ހައުސް ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކަރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އަކީ ގެސްޓް ހައުސްތައް މާރކެޓް ކުރުމާއި، އެ ފަރާތްތަކައް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވަމުން އަންނަ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް