އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ހޮލީވުޑް

"ބެޓްމޭން" ގެ ރޯލަށް ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން!

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި

ކ. މާލެ | 1 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:43 | 2,637

ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން - ދި ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓް

ބެޓްމޭން ސީރީސްގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނުކުން ފިލްމްގައި އެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އެންޓަޓެއިންމަންޓް ވީކްލީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން "ދަ ބެޓްމޭން" ގައި ފެނިގެންދާނީ ޓްވައިލައިޓް އިން މަޝްހޫރުވި 33 އަހަރުގެ ތަރި ޕެޓިންސަންއެވެ. އަދި އަންނަ މަހު ފިލްމްގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޕެޓިންސަން މި ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް ބެޓްމޭންގެ ފްރެންޗައިސްގެ ފިލްމުތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ވަރނަރ ބްރޯސްގެ ސްޕޯކްސްވުމަން އަދި އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އަދިވެސް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ކަމަށާއި ޕެޓިންސަންގެ އެޖެންޓް އަދި ޖަވާބެއްދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޕެޓިސަން މި ރޯލަށް ހަމަޖައްސި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައި މި ވަނީ ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް ފަހު "ބެޓްމޭން"ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ އެކްޓަރ ބެން އެފްލެކް ދެން އޭނާ އެ ރޯލް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް ފޭނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.