ހޯމަ 17 ޖޫން 2019
01 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 13
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

"ބެޓްމޭން" ގެ ރޯލަށް ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން!

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 19:43 1,531

ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން - ދި ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓް

ބެޓްމޭން ސީރީސްގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނުކުން ފިލްމްގައި އެ ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އެންޓަޓެއިންމަންޓް ވީކްލީގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން "ދަ ބެޓްމޭން" ގައި ފެނިގެންދާނީ ޓްވައިލައިޓް އިން މަޝްހޫރުވި 33 އަހަރުގެ ތަރި ޕެޓިންސަންއެވެ. އަދި އަންނަ މަހު ފިލްމްގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާނެ ކަމަށާއި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޕެޓިންސަން މި ރޯލަށް ހަމަޖެއްސި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނި ނަމަވެސް ބެޓްމޭންގެ ފްރެންޗައިސްގެ ފިލްމުތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ވަރނަރ ބްރޯސްގެ ސްޕޯކްސްވުމަން އަދި އެކަން ޔަގީންކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އަދިވެސް ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރެވެމުން ކަމަށާއި ޕެޓިންސަންގެ އެޖެންޓް އަދި ޖަވާބެއްދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ޕެޓިސަން މި ރޯލަށް ހަމަޖައްސި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައި މި ވަނީ ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް ފަހު "ބެޓްމޭން"ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ އެކްޓަރ ބެން އެފްލެކް ދެން އޭނާ އެ ރޯލް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް ފޭނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް