ކ. މާލެ
|
26 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:22
ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ގޫގުލް
އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ
ލީގް ހޯދިދާނެކަމަށް އަދިވެސް ގަބޫލް ނުކުރެވޭ، 29 ޕޮއިންޓް އަދި ބޭނުން: ކޮންޓޭ
ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޗެލްސީ މިވީތަނަށް 32 މެޗު ކުޅެފަ
ކުރިޔަށް އޮތް 13 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓް ބޭނުން: ކޮންޓޭ

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިދާނެކަމަށް އަދިވެސް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށާއި، އެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދިވެސް އިތުރު 29 ޕޮއިންޓް ބޭނުންވާ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

ސްވަންސީ އަތުން 1-3 ގެ ނަތީޖާއިން ޗެލްސީ މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކޮންޓޭ ބުނީ 11 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާއެކު ޗެލްސީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ނަމަވެސް އެއީ ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދިވެސް އިތުރަށް ޗެލްސީން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ޗެލްސީއާ މި ސީޒަނަށް އަލަށް ހަވާލުވި ކޮންޓޭ ބުނީ ލީގު ކަށަވަރު ކުރުމަށް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 13 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަށް މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ސްވަންސީ އާއި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރި މެޗަށް އަލިއަޅުވާލަމުން ކޮންޓޭ ބުނީ މުޅި މެޗު ޑޮމިނޭޓްކޮށްގެން ކުޅުނީ ޗެލްސީ ކަމަށާއި، ސްވަންސީ އަށް މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުން ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތުވެސް އެޓީމުން ނުދޭ ކަމަށެވެ.

ކޮންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޗެލްސީ މިވީތަނަށް 32 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެޓީމު ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން 25 މެޗުން މޮޅުވެފައެވެ. ބާކީ ތިން މެޗުން އެޓީމު އެއްވަރުވިއިރު، އަނެއް ހަތަރު މެޗުން އެޓީމު ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށްވެސް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު 47 އަހަރުގެ ކޮންޓޭ ވަނީ އޭނާ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުނު ދުވަސްވަރު އިޓަލީގެ ބައެއް ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވަންޓަސްއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް