އާދީއްތަ 26 ޖެނުއަރީ 2020
8 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 01
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ލުއި ޚަބަރު - ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ފިލްމު

ބެލް އަދި ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާގެ ރޯލުގައި އެއްގޮތް ކަންތައްތަކެއްވޭ: އެމާ ވޮޓްސަން

  • ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް ރިލީސް ކުރަނީ މާރޗު 17 ގައި

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 22 ފެބުރުއަރީ 2017 | ބުދަ 19:00 2,008

އެމާ ވޮޓްސަން - ގޫގުލް

"ބިއުޓީ އެންޑ ދަ ބީސްޓް" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާއި ހެރީޕޮޓާގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތް ކަމަށް ހެރީޕޮޓާ ސީރީޒް އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ އެމާ ވޮޓްސަން ބުނެފި އެވެ.

އެލް މެގަޒިންނަށް ދިން އިންޓަރވިއު އެއްގައި އެމާ ވޮޓްސަން ބުނެފައިވަނީ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް"ގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ ބެލްގެ ރޯލަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ކެރެކްޓަރ އެއް ކަމަށާއި އެ ކެރެކްޓާ އާ ހެރީ ޕޯޓާގެ ހަމޮއިނީ ގްރޭންޖާ އާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭކަމަށެވެ.

އެމާ ވަނީ އެކްޓް ކުރަމުން އދ ގެ ގުޑްވިލް އެމްބަސެޑަރ އެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އަންނަ ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް ވާހަކަދައްކާފަ އެވެ. އެގޮތުން ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އިތުރަށް ވަރުގަދަ މީހަކަށް ވެގެންދިއަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ފިލްމު ރިލީސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޑިސްނީގެ މަޝްހޫރު ޕްރިންސެސް ވާހަކައެއް ކަމުގައިވާ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އިންތިޒާރުކުރަމުން ނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް