އާދީއްތަ 16 އޯގަސްޓު 2020
06 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 26
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:28
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:33
އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ"ގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް ހަމަޖައްސައިފި

  • މިއީ އެލައިޑުން ފިލްމެއް ސްޕޮންސަރ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު

ކ. މާލެ | 21 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 21:43 | 6,993

"ވިޝްކާ"ގެ އިންޝުއަރަންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރންސްއިން ސޮއިކުރުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން "ވިޝްކާ"ގެ އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރަކަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ހަމަޖައްސައި، އެކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

އެލައިޑް ކޯޕަރޭޓް އޮފީހުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެލައިޑް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ ނިއުޝާދު ޝަރީފެވެ. އަދި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އައިޝަތު ރިޝްމީއެވެ.

 

ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން ބުނި ގޮތުގައިރިޝްމީ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ވިޝްކާ"އަކީ ހަގީގަތާ އެއްގޮތް މަންޒަރުތަކެއް ހިމަނައިގެން ގެނެސްދޭ ތަފާތު ފިލްމެކެވެ. އެގޮތުން ފިލްމް މެދުވެރިކޮށް މުޖްތަމައުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ ކަންކަމާ މެދު އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމަކީ ފިލްމްގެ އެއް އަމާޒެވެ.

 

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެލައިޑް އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މާކެޓިންގް މެނޭޖަރ ނިއުޝާދު ވިދާޅުވީ، އެކުންފުނިން މިފިލްމް ސްޕޮންސަރކޮށް އިންޝުއަރެންސް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ނިންމި މައިޑަނޑު ސަބަބަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް އެލައިޑުން ހިއްސާވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން މިފިލްމް މެދުވެރިކޮށް އަންހެން ބޭކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެލައިޑުން މިދިޔަ އަހަރު ތައާރަފު ކުރި "ކަމަނަ" އިންޝުއަރަންސް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ނިއުޝާދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިފިލްމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވެ އާންމުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމުގައި ވެސް ނިއުޝާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިއީ އެލައިޑުން ފިލްމެއް ސްޕޮންސަރ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.