އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެފްއޭއެމް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް

ކޮންގްރެސް ބޭއްވޭވަރަށް ސޮއި ހަމަނުވޭ: ފީފާ

  • އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއަކަށް 50 ޕަސެންޓް ކްލަބުތަކުގެ ސޮއި ބޭނުންވޭ
  • އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މި ވަގުތު ނެތް

ކ. މާލެ | 12 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 19:54 | 2,697

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް - ވީނިއުސް

ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް، އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސޮއި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ރާއްޖެ އައި ވަފުދުގެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ފީފާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި އެ އިދާރާގެ މެމްބަރު އެސޯސިއޭޝަންސް ގަވާނެންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސީނިއާ އޮފިސާ އެލެގްސެންޑްރާ ގްރޮސް ވިދާޅުވީ ފީފާގެ ސްޓެޓިއުޓްސް ބުނާ ގޮތުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއަކަށް 50 ޕަސެންޓް ކްލަބުތަކުގެ ސޮއި ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވިކްޓަރީއަށް އެ އަދަދު ހަމަ ނުވާ ކަމަށެވެ.

ފީފާގެ އޮފިސަރ ވިދާޅުވީ ފީފާގެ ޓީމް ރާއްޖެ އައިސް ކްލަބުތަކާ ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ސޮއިކުރި ކްލަބުތަކާއި ސޮއި ނުކުރާ ކްލަބުތަކާ ވެސް ބައްދަލު ކޮށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އަސާސީ ގަވައިދު ބުނާ ގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރ ކްލަބްތަކުގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނަ ކްލަބްތަކުން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އެދެވޭނެއެވެ. އަދި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެދޭތާ 14 ދުވަސް ތެރޭގައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބޭއްވުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން އެ އިދާރާގެ އަސާސީ ގަވައިދާ ހިލާފުވުމުން، ކްލަބްތަކުން އަމިއްލައަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފީފާގެ މި ނިންމުމާ އެކު އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބާއްވައިދޭން އެފްއޭއެމަށް ދެން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ ވިކްޓްރީން ހުކުރު ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން ބާއްވަން އުޅުނު އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މިވަގުތު ނޯންނާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.