ހުކުރު 24 މެއި 2019
05 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 19
ފަތިސް 04:35
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:28
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31
ވިޔަފާރި - މާގިރި ހޮޓެލް

މާގިރި ހޮޓެލްގައި އިންޑިއަން ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވައިފި

  • އިންޑިއާގެ ކެއުންތަކަށް ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވީ މާގިރީ ހޮޓެލްގެ އެންމެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި

މިއުނާ ހަސަން
@miuna_hassan

ކ. މާލެ 9 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު 14:43 4,207

އިންޑިއަން ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - އޭއެފްޕީ

މާގިރި ހޮޓެލްގެ އިންޑިއަން ފުޑް ރެސްޓޯރެންޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވައިފިއެވެ. 

މާގިރި ހޮޓެލްގެ ފުޑް އެން ބެވެރޭޖަރސް (އެފްއެންޑްބީ) މެނޭޖަރ އަލީ ނާޖީބް ވިދާޅުވީ މާގިރި ހޮޓަލްގެ ޓެރެސްގައި ހަދާފައިވާ ޕީކް ރެސްޓޯރެންޓުން އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ކެއުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މާގިރިން ސާރވް ކުރާ އިންޑިއަން ޑިޝްއެއް

ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ވެސް އިންޑިއާގެ ކެއުންތައް މާގިރި ހޮޓަލުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ސާވް ކުރެއެވެ. ނަޖީބް ވިދާޅުވީ އެ ރެސްޓޯރެންޓުގައި ހާއްސަ އިންޑިއަން ޑިޝްއެއް ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އިންޑިއަން ބިރިއާނީގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ޑިޝްއަށް ކަސްޓަމަރުން ފަރާތުން ރަނގަޅު "ފީޑްބެކް" ލިބެމުން އަންނަނ ކަމަށް ނަޖީބް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ނަޖީބު ވިދާޅުވީ، މާގިރިން މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިންޑިއަން ފުޑް ސާރވްކުރަން ފެށި ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ލިބެމުން ދިޔަ ތައުރީފުގެ ސަބަބުން އިންޑިއަން ފުޑްއަށް ހާއްސަ ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވި ނަމަވެސް އާންމުކޮށް ދިވެހިން ކައި އުޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކާއެއްޗެހި މާގިރިން ސާރވް ކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންޑިއަން ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވައިދެއްވީ މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެންއެވެ. 

"އަޅުގަނޑަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް މީރު އަސްލު އިންޑިއަން ފުޑް. މިތަނުގަ މިރޭ މި ސާރވްކުރި އިންޑިއަން ފުޑް ވަރަށް އޯތެންޓިކް، ވަރަށް މީރު، ރަހަ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު، ވަރަށް ހެޔޮވަރު. އަޅުގަނޑު އަންނަން އެހެން ދޭތެރެއަކުން ވަގުތު ލިބުނީމަ، ފާހަގަވޭ އަބަދުވެސް ވަރަށް މީރުކަން މިތާ ރެސްޓޯރެންޓުގެ ކާއެއްޗެހި،" ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ. 

މާގިރި ހޮޓެލްގެ އިންޑިއަން ފުޑް ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުވުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން 

މާގިރި ހޮޓަލަކީ ކްރައުން ކޮމްޕެނީ އާއި ލިލީ ހޮޓެލްސް ގުޅިގެން ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ. ނުވަ ބުރީގެ މި ހޮޓަލުގައި ހަތަރު ކެޓަގަރީއެއްގެ ޖުމްލަ 52 ކޮޓަރި ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެގްޒެކެޓިވް ހަ ކޮޓަރި އާއި ޖޫނިއާ ހަ ސުއިޓް އާއި ޕްރެމިއާ 20 ކޮޓަރީގެ އިތުރުން އޯޝަން ވިއު 20 ކޮޓަރި ހިމެނެއެވެ.

އެ ހޮޓެލްގައި 100 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރެސްޓޯރެންޓަކާއި 62 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރެސްޓޯރެންޓެއް އަދި ކެފޭއަކާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލަކާއި މީޓިން ރޫމެއްގެ އިތުރުން ފިޓްނަސް ސެންޓަރެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް