އާދީއްތަ 22 ސެޕްޓެންބަރ 2019
02 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 23
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ހޯދަދިން ހުރިހާ ފުރުސަތަކަށް ޝުކުރިއްޔާ: ޖާންވީ

  • ޖާންވީ ވަނީ ގަންގާ ކޯރުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 6 މާރޗް 2019 | ބުދަ 22:15 5,496

ޖާންވީ ކަޕޫރު - ގޫގުލް

ބޮލީބުޑްގެ ތަރި ޖާންވީ ކަޕޫރު އޭނާގެ އުފަންދުވަހު އާއިލާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ސްރީދޭވީ އާއި ބޮނޭ ކަޕޫރުގެ ދަރިފުޅު ޖާންވީ އޭނާގެ 22 ވަނަ އުފަންދުވަހު ގަންގާ ކޯރުގައި ބޯޓެއްގައި އިނދެ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ޖާންވީ ވަނީ ހޯދައިދިން ފުރުސަތުތަކަށް އާއިލާއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

 ޖާންވީގެ އުފަން ދުވަހު ޖާންވީގެ ދެބެންގެ ދެދަރި ދައްތަ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އޭނާ ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ސާރާ އަލީ ޚާން ވެސް ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޖާންވީގެ ފޮޓޯއާއި އެކު އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާފައެވެ.

ޖާންވީ މިވަގުތު ދަނީ ލަކްނޯގައި ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ބައޯޕިކްގެ ޝޫޓިންތައް ނަގަމުންނެވެ.

ޖާންވީ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެފައިވަނީ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ދަޅަކް" އިންނެވެ. ޖާންވީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެންދާނީ ވެސް ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމް "ތަޚްތު" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ޖާންވީގެ އިތުރުން ރަންވީރު ސިންގް، ކަރީނާ ކަޕޫރު، ވަކީ ކައުޝަލް، ބޫމީ ޕަދްނޭކަރުގެ އިތުރުން ޖާންވީގެ ބޮޑުބޭބެ އަނިލް ކަޕޫރުވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

              

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް