އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފޯބްސްގެ ބިލިއަނަރުން 2019

ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރަކަށް ކައިލީ ޖެނަރ!

  • ކައިލީއަކީ މަގްބޫލު ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާނީ
  • އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކަރޑާޝިއަން-ޖެނަރ އާއިލާއަށް

ކ. މާލެ | 5 މާރޗް 2019 | އަންގާރަ 22:01 | 14,497

ޒުނިޔޭގެ އެއްމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކައިލީ ޖެނަރ - ފޯބްސް މަޖައްލާ

އުމުރުން އެންމެ 21 އަހަރުގައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކަރޑާޝިއަން-ޖެނަރ އާއިލާއަށް ނިސްބަތްވާ ކައިލީ ޖެނަރ ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރުގެ މަގާމު ހޯދައިފިއެވެ.

މަގްބޫލު ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާނީ އަދި ރިއާލިޓީ ޓީވީ ތަރި ކައިލީ ޖެނަރއަކީ ފޯބްސްގެ ތާރީހުގައި ވެސް ވާރުތަނުވާ މިލްކިއްޔާތަކުން (ސެލްފް-މޭޑް) ބިލިއަނަރަކަށްވި އެންމެ ހަގު މީހާއެވެ. މިއީ ކުރިން މި ލަގަބު ހޯދި ފޭސްބުކްގެ އެއް ބާނީ އަދި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މާކް ޒަކަބާގްއަށް ވުރެ ވެސް ހަގު އުމުރެކެވެ. ޒަކަބާގް އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރަކަށް 2006ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވީ އުމުރުން އެއްމެ 23 އަހަރުގައެވެ.

ކައިލީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމަށް ފޯބްސްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އިރު، އޭނާއަކީ ސެލްފް-މޭޑް ބިލިއަނަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތި ކުރުމުން އެ މަޖައްލާއަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ފާޑުކިޔާފައެވެ. މިކަމުގެ ރައްދުގައި ފޯބްސްއިން ބުނެފައިވަނީ ކައިލީއަށް އާއިލާގެ އެހީގައި ވިޔަފާރި ފަށައިގަންނަން އެހީ ލިބުނުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، އޭނާގެ ރައުސުލްމާލުގެ ބޮޑު ބަޔެއް ހިއްސާކުރާ ކައިލީ ކޮސްމެޓިކްސް ކުރިއަރައިގެން ދިޔައީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ބިލިއަނަރަކަށްވި އެއްމެ ޒުވާން މީހާއަށް ކައިލީ ވީކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަގު ބިލިއަނަރަކީ ނޯވޭގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ އެލެކްޒެންޑްރާ އެންޑްރެސަންއެވެ. 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިލްކިއްޔާތެއް އޮންނަ އެންޑްރެސަން ބިލިއަނަރަކަށް ވީ އުމުރުން އެއްމެ 20 އަހަރުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތަކީ އެއްކޮށްހެން އޭނާގެ އާއިލީ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއިން ލިބިފައިވާ މިލްކިއްޔާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.